Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Digital plattform vill göra Åmål friskare

Sommaryoga, brännbollsturneringar eller frivilliga samvaropunkter. Det är bara några av aktiviteterna som går att hitta genom den digitala plattformen Upptäck Åmål. Nu hoppas folkhälsostrategen Lena Björk att den ska kunna hjälpa medborgarna att må bättre.

– Jag vill att vi ska kunna vara proaktiva och erbjuda hälsofrämjande insatser så att du inte ens ska behöva gå in genom dörren på vårdcentralen. Du ska kunna få råd, stöd och vägledning genom plattformen istället, säger Lena Björk.

Lena Björk, folkhälsostrateg i Åmål som ligger bakom den digitala plattformen Upptäck Åmål.
Lena Björk, folkhälsostrateg i Åmål som ligger bakom den digitala plattformen Upptäck Åmål.

Åmåls kommun har under flera år deltagit i olika satsningar och samarbeten för att få till stånd en digital aktivitetskalender. Men tiden gick och projekten rann ut i sanden.

Samtidigt ökade sjukskrivningstalen för de egna anställda i kommunen och nådde över snittet för de kommunanställda i Västra Götalandsregionen. Dessutom tydde mängden utskrivna mediciner på att den psykiska ohälsan ökade.

Byggde digital plattform

Lena Björk, folkhälsostrateg i Åmål, såg de stigande siffrorna och kunde inte vänta längre. Med hjälp av folkhälsomedel från Västra Götalandsregionens delregionala nämnd norra och Åmåls kommun, byggdes en digital plattform som nyligen lanserades, där invånarna nu kan hitta många olika aktiviteter för att må bättre.

– Det är ju också en service till föreningslivet och civilsamhället att de kan visa upp sig och vad de gör, säger Lena Björk, och beskriver plattformen som en hälsobibel där det är fritt fram för olika aktörer att lägga in sina aktiviteter och berätta om sin verksamhet.

Det går till exempel att hitta aktiviteter som sommaryoga, orienteringsutmaningar eller brännbollsturneringar. Men också evenemang som akvarellkurser, gemensamma vandringar och konserter. Dessutom finns den regionala tjänsten Hälsocoach online och aktiviteter från kommunens egna verksamheter.

Ska verka förebyggande

Lena Björks ambition att plattformen ska ge en möjlighet att verka förebyggande går också i linje med Västra Götalandsregionens omställningsinriktning om en god och nära vård. Upptäck Åmål är nämligen också tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med att förskriva FaR, fysisk aktivitet på recept.

Nyligen har runt 60 anställda på vårdcentralen, rehabmottagningen och mottagningen för ungas psykiska hälsa i Åmål utbildats i FaR. Fredrik Skärlund, verksamhetschef på MedPro som driver mottagningarna, hoppas att plattformen Upptäck Åmål kan bidra i det arbetet.

Bild på verksamhetschefen Fredrik Skärlund
Verksamhetschef Fredrik Skärlund på Medpro Clinic.

– Det har varit svårt att få tiden och informera patienterna om möjligheterna med FaR i praktiken. Här ser jag en långtgående potential i att kunna hänvisa till något specifikt. Antingen kan vi titta tillsammans med patienten på hemsidan och hitta någon aktivitet som passar, eller tipsa om att gå till ett visst ställe.

Förenings- och näringslivet behöver engagera sig

Det krävs också ett engagemang från, och samarbete med, både förenings- och näringslivet.

– Det är viktigt för oss att veta att vi lämnar patienten vidare i trygga händer. Visst, läkaren kan säga till dig som patient att ha 300 minuter i veckan med en viss pulsnivå, men för att det ska bli av måste du också komma till ett ställe där du får god hjälp.

Bidra till minskad ofrivillig ensamhet

Upptäck Åmål är även tänkt att bidra till folkhälsan på fler sätt, inte minst när det kommer till att motivera till gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet. Enligt information på 1177.se kan ofrivillig ensamhet jämföras med att ha dåliga levnadsvanor och kan till exempel innebära en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens och psykiska problem.

Redan nu finns därför planer på nästa steg i folkhälsoarbetet, att kunna samla olika verksamheter, men också erbjuda en fysisk mötesplats där kommunen kan fånga upp de invånare som av olika anledningar inte använder sig av den digitala plattformen.

– Ja jag hoppas ju att detta ska leda till att man hittar varandra. Att föreningarna hittar sina medlemmar, att elevhälsan kan använda plattformen i hälsosamtalet med eleverna. Att läkarna på vårdcentralen kan stötta en pensionär som känner sig ensam. På sikt hoppas jag att det kan komplettera och förebygga behov av läkemedel och sjukskrivning. För vi vet ju att hälsan också handlar om mycket mer, även om relationer, säger Lena Björk om folkhälsosatsningen.

Samarbete är viktigt

Fredrik Skärlund lyfter också vikten av att arbeta proaktivt, inte minst då personer i samhället blir allt äldre vilket gör att trycket på vården kommer att öka.

– Det finns så otroligt mycket potential och möjligheter för alla vårdcentraler i att samverka med sin kommun, och kanske i synnerhet att ta kontakt med sin folkhälsostrateg. Jag har märkt att ju mer vi verkar enligt de lokala behoven, desto bättre är vi rustade inför de förändringar som följer även nationellt. Vi kan också bättre möta det vårdbehov som faktiskt finns, när det blir färre patienter på fel ställe och av fel anledning, säger han.


Så stor del av den sammanlagda ordinarie arbetstiden var sjukfrånvaro:

Åmål VGR
2022: 10,1 procent, varav 43,1 långtidssjukskrivna 8,7 procent, varav 42,4 långtidssjukskrivna
2023: 9,1, varav 49,3 långtidssjukskrivna 8,3, varav 46,8 procent långtidssjukskrivna

Folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen:

  • Det praktiska folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen, VGR, sker till stor del genom samverkan med kommunerna. VGR:s fem delregionala nämnder har avtal med varje kommun i regionen om att bedriva lokalt folkhälsoarbete. De avtalen finansieras till hälften av VGR och till hälften av respektive kommun.
  • I varje kommun finns minst en folkhälsostrateg som planerar och följer upp det lokala folkhälsoarbetet.
  • I huvuddelen av VGR:s kommuner finansierar de delregionala nämnderna hälften av den tjänsten.

Text: Evelina Westergren
vgrfokus@vgregion.se