Närhälsan Online i mobilen
Nu går det att träffa Närhälsans doktorer i mobilen var du än befinner dig, något som verkar tilltala 80-talisterna.

80-talisterna var de första som hittade till Närhälsan Online. Hittills har cirka 700 videobesök genomförts och antalet bokningsbara tider ökar successivt i takt med efterfrågan.

Närhälsan Online är Västra Götalandsregionens digitala mottagning för läkarbesök via mobil eller surfplatta, som startade strax före jul.

– Vi har fått en bra start. Hittills har vi i hög utsträckning kunnat hjälpa patienterna direkt genom onlinebesöket. Det kan bero på att de flesta har blivit hänvisade i telefon av våra sjuksköterskor på vårdcentralerna. Sjuksköterskorna vet vilka besvär som är möjliga att ta omhand online, berättar Gudrun Greim, enhetschef och medicinsk rådgivare för Närhälsan Online.

Bokning och besök i appen

Patienten laddar ner appen Närhälsan Online, väljer och bokar sin tid med hjälp av BankID. Läkarbesöket genomförs sedan via appen. Även avbokning görs i appen.

Vid behov bokar onlineläkaren patienten till ett fysiskt besök på vårdcentral eller jourcentral, alternativt skickas remiss och i akuta fall hänvisas patienten till sjukhusets akutmottagning.

Gudrun Greim
Gudrun Greim, enhetschef och medicinsk rådgivare för Närhälsan Online.

– Genom att vi kan erbjuda en helhetslösning med både digitala och fysiska besök inom Närhälsan blir det tryggt för patienten. Vi gör en medicinsk bedömning för varje patient och sätter alltid den medicinska kvaliteten främst, säger Gudrun Greim.

Gemensamt journalsystem

Alla Närhälsans mottagningar har ett gemensamt journalsystem, berättar Charlotte Lundholm, projektledare för Närhälsan Online.

– Det gör att det blir ett smidigt flöde om patienten efter ett online-besök behöver besöka vårdcentralen exempelvis för provtagning. Vi vill genom den här tjänsten förenkla för invånare som inte behöver en fysisk undersökning i första hand. Här kan man få hjälp hemifrån eller var man än befinner sig.

Text: Pernilla Häyhänen
vgrfokus@vgregion.se

Fakta Närhälsan Online

  • Startade 21 december 2017
  • Hittills har cirka 700 videobesök bokats
  • Cirka 65 % av patienterna är kvinnor, 35 % män
  • Den vanligaste åldersgruppen som bokar är 80-talister men även yngre och äldre hittar dit.
  • Vanligaste sökorsakerna hittills är övre luftvägsinfektioner och hudförändringar
  • Besöket kostar 100 kr för listade på Närhälsan, 300 kronor för övriga. Frikort gäller Gratis för barn och ungdomar till och med 19 år och för personer som fyllt 85 år
  • Besökstiden är 15 minuter
  • Öppet vardagar morgon, eftermiddag och kväll

Vad kan du få hjälp med?

Lindriga besvär som inte kräver regelbunden kontakt med vårdcentral. Till exempel allergi, förkylning, hosta, hudbesvär, magbesvär, huvudvärk och lättare psykiska besvär. Enklare sjukintyg kan utfärdas. Förälder kan söka vård för sjukt barn och intyg för vård av barn.

Ärenden som kräver längre utredningar, såsom pågående sjukskrivningar och receptförskrivning av beroendeframkallande läkemedel eller läkemedel som kräver uppföljning kan inte hanteras via Närhälsan Online.

Läs också:

Henrik:Våga pröva videomöten

Ungdomsmottagning via app får högsta betyg