Jawad Shahin är praktikant vid Regionalt Cancercentrum Väst. Han flydde från kriget i Syrien efter att hans flickvän dödats och han förlorat möjligheten att försörja sig. "Sverige har gett mig chansen till ett nytt liv". Foto: Anna Rehnberg

När Jawad Shahin från Syrien kom till Sverige 2015 började han genast lära sig svenska på egen hand. Nu gör han praktik på Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) i Göteborg.
– Han blev ett lyft för hela verksamheten och vårt mål är att anställa honom, säger Thomas Björk Eriksson, chef för verksamheten.

Jawad Shahin är en av de nyanlända som fått möjlighet till praktik inom Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen (VGR).

Helene Hagman, administrativ koordinator på RCC, kommer in med en hög papper till praktikanten Jawad Shahin. Det är blanketter som Jawad ska scanna och koppla till respektive ärende i cancerregistret.

Meningsfullt arbete

– Jawad blev snabbt självgående. Vi är oerhört glada att vi fick hit honom, säger Helene Hagman. Han avlastar oss andra och vi har väldigt roligt ihop.

Jawad nickar instämmande.

– Det här är inte bara papper, det är ett meningsfullt arbete som bidrar till en bättre cancervård i regionen, säger Jawad och berättar varför det känns viktigt för honom.

– Sverige tog emot mig med öppna armar och gav mig chansen att börja ett nytt liv. Jag känner tacksamhet och vill göra något för samhället, ge något tillbaka, förklarar Jawad Shahin.

Flickvännen dödad

Jawad kom till Sverige hösten 2015 på flykt undan kriget i Syrien. Han hade aldrig tänkt lämna Syrien men när han förlorade möjligheten att försörja sig och hans flickvän blev dödad beslöt han att ta sig till Sverige och bygga en ny framtid.

När han efter en lång och bitvis livsfarlig resa kom fram till Sverige började han genast plugga svenska på egen hand utan att vänta på att SFI-lektionerna skulle börja.

– Språket är det största hindret för oss invandrare. Tänk om jag inte förstår vad mina chefer och kollegor säger. Man måste förstå och kunna prata svenska tillräckligt bra, det behöver inte låta perfekt.

Jawad Shahin avlastar Helene Hagman och de andra på administrationen. Vi var lite oroliga att det skulle vara språksvårigheter, men efter 1-2 veckor var Jawad helt självgående. Det är enbart positivt att han är här. Foto: Anna Rehnberg

Få in en fot

Jawad Shahin har studerat ekonomi med inriktning administration i fyra år vid universitetet i Damaskus. Han fick praktikplats via projektet Korta vägen, som drivs av Folkuniversitetet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att nyanlända med akademisk bakgrund ska få in en fot på den svenska arbetsmarknaden.

– Från hösten 2017 erbjuder vi ett  systematiskt  mottagande  för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Vi ser det också som ett bra sätt för regionen att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Daniel Strandman, praktiksamordnare för nyanlända på Koncernkontoret.

Efter en praktikfas på tre till sex månader finns i vissa fall möjligheter att via Arbetsförmedlingen anställda nyanlända praktikanter på så kallade extratjänster.

Akut avlastning

Var det självklart för RCC Väst att ta emot en nyanländ praktikant?

– Vi diskuterade frågan flera gånger utan att komma fram till något beslut, medger Thomas Björk Eriksson. Vi var nog lite rädda för språksvårigheter och visste inte vilka uppgifter en praktikant skulle kunna utföra.

När så Daniel Strandman skickade CV på ett antal tänkbara praktikanter sammanföll det med en utvecklingsdag på RCC Väst där personalen tydligt uttryckte att de behövde avlastning akut.

– Då såg jag en möjlighet att snabbt få förstärkning utan att behöva kompromissa med det rådande anställningsstoppet, säger Thomas Björk Eriksson.

Lyckokast för alla

Medarbetarna fick göra en lista över lämpliga arbetsuppgifter för en praktikant. Jawad fick platsen vilket visade sig vara ett lyckokast för alla parter.

– Jawad är ett lyft för hela verksamheten. Medarbetarna upplevde att de blev lyssnade till och har blivit gladare. Din personlighet är en del av det lyftet, säger Thomas och vänder sig direkt till Jawad. Din glädje, din värme och generositet.

– Den här erfarenheten har skapat en trygghet att ta emot fler praktikanter. Mitt budskap är att inte tveka. Vi har redan tagit emot en praktikant till och vårt mål är att anställa Jawad. Vi vill ha honom kvar!

Thomas Björk Eriksson verksamhetschef, Jawad Shahin, Daniel Strandman praktiksamordnare för nyanlända, Helene Hagman administrativ koordinator och Ingelin Glimstedt arbetsgivarkoordinator på Folkuniversitetet är alla nöjda. Foto: Anna Rehnberg

Text: Anna Rehnberg
vgrfokus@vgregion.se