Att ha en utsedd vårdsamordnare på vårdcentralen spar stora pengar i form av minskad sjukskrivning. Anneli Andersson intervjuades tidigare i år om sin roll som vårdsamordnare vid Torpavallens vårdcentral i Göteborg. Foto: Anna Rehnberg.

Vårdcentralernas satsning på extra stöd till personer med depression ger ger tio gånger pengarna i vinst för samhället. Det visar ny forskning.

130 av cirka 200 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen (VGR) har en speciell vårdsamordnare som stöd till personer med depression. De som får hjälpen mår bättre och kan därför snabbare börja jobba istället för att vara sjukskrivna på heltid.

VGRfokus var först med att berätta om de goda resultaten från forskningen om projektet vårdsamordnare i primärvården.

– Jag ger ingen terapi utan stöttar patienten i vardagen med frågor som om man fått i sig mat, hur det går med medicineringen, om man varit utanför dörren och så vidare, berättade  vårdsamordnare Anneli Andersson vid  Torpavallens vårdcentral i Göteborg i våras för VGRfokus. Länk till artikeln

Stora vinster

Forskningen visade redan då att patienterna kände en trygghet i att ha någon att prata med som brydde sig och hjälpte till att föra deras talan. Lugnet de kände gjorde att de tillfrisknade snabbare.

Nu har nya resultat presenterats som visar att vårdformen är än mer kostnadseffektiv för samhället.

–  De samhällsekonomiska vinsterna är stora när personer kan arbeta istället för att vara sjukskrivna. När vårdcentralen använder 20-30 procent av en tjänst till en vårdsamordnare ger det tillbaka tio gånger kostnaden på samhällsnivå, säger regionutvecklare Christina Möller, Koncernkontoret, VGR.

De 130 vårdcentraler som idag har vårdsamordnare finns både inom Närhälsan och hos privata vårdgivare. Under 2019 ska samtliga cirka 200 vårdcentraler i VGR införa funktionen.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om studien

Studien genomfördes av Göteborgs Universitet  2015-2016  på 19 vårdcentraler i Västra Götaland och fyra i Dalarna. Totalt deltog 376 personer med mild till medelsvår depression i studien. Ungefär hälften fick utöver sedvanlig vård även tillgång till vårdsamordnare under depressionstillfället. Övriga fick sedvanlig vård på sin vårdcentral. Tillfrisknandet var gott för bägge patientgrupperna. På vårdcentraler med vårdsamordnare som stöd tillfrisknade fler tidigare och fler återgick till deltidsarbete från att ha varit helt sjukskrivna.

Läs den vetenskapliga artikeln här