Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Jennifer Klint 17 år är en av dem som fått hjälp med sin psykiska hälsa på vårdcentral. Foto: Anna Rehnberg

Fler unga får snabb hjälp mot psykisk ohälsa

Nu kan fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa få hjälp direkt på vårdcentralen. Närmare 6000 unga har redan fått behandling.

– Vi är helt fascinerade över hur lite som behövs för att komma på fötter. Genomsnittstiden för en behandling är fyra samtal, säger Maria Sjöblom Hyllstam på Södra Torgets vårdcentral i Borås.

Södra Torget är en av elva vårdcentraler i Västra Götalandsregionen (VGR) som deltar i ett pilotprojekt för att fånga upp unga med lindrig psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Syftet är att förhindra att de blir sämre och hamnar i en lång vårdkö till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

– De här barnen och ungdomarna kan tidigare ha bollats runt i systemet, för de är för friska att få hjälp inom (BUP), säger Zophia Mellgren, projektledare.

Här kan du läsa om hur Jenny och hennes mamma Gigi fick hjälp på vårdcentralen.

Flera psykologer

De elva vårdcentralerna som deltar i projektet har fått personalförstärkning med flera psykologer och en socionom.

– I dag finns det många unga som säger att de mår psykiskt dåligt. De kan ha svårt att navigera mellan olika krav som de upplever ställs på dem. Ibland leder det så långt som till ångest och depression, säger Zophia Mellgren.

De vanligaste diagnoserna bland de många unga som lider av psykisk ohälsa är ångest, relationsproblem och depression. Ofta kan man komma väldigt långt med baskunskap om hur vi människor fungerar psykologiskt, menar Maria Sjöblom Hyllstam.

Maria Sjöblom Hyllstam
Maria Sjöblom Hyllstam

–  För en person som lider av panikångest kan det räcka långt att veta vad som händer i kroppen och lära sig observera symptomen. Då kan de nästan upphöra. Eller att förklara för skolan eller föräldern hur de kan agera och anpassa sig till ett barn som inte mår bra.

90 procent nöjda

Projektet har pågått i nästan två år och resultatet verkar lovande. Närmare 6000 barn och unga mellan 6 och 18 år har fått hjälp och över 90 procent var nöjda eller mycket nöjda med den hjälp de fått.

Hjälpen som ges kan vara allt från ett telefonsamtal på 45 minuter till terapi en gång i veckan under en kortare period. Man erbjuder också olika typer av gruppbehandlingar och föräldrastöd. Väntetiden för att få hjälp är oftast mellan en och två veckor.

De svåraste fallen remitteras precis som tidigare till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Läs också:

Här kan du läsa om Jennifer Klint, som fick hjälp på en vårdcentral.

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Pilotprojektet förlängs under 2020 i avvaktan på slutrapport och eventuell permanentering av projektet.

För att ytterligare stärka arbetet med ungas psykiska hälsa kommer vårdcentralerna med tilläggsuppdrag att bli en så kallad nod, vilket innebär att de kommer att ha ett närmare samarbete med andra vårdcentraler som då blir satellitmottagningar.

Under vintern kommer ytterligare fem vårdcentraler i Västra Götaland att få ett tilläggsuppdrag. Vilka det blir är ännu inte beslutat.

Följande vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ingår i projektet:

Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping

Närhälsan Oden vårdcentral, Falköping

Närhälsan Södra Torget vårdcentral, Borås

Capio Läkarhus Kvillebäcken, Göteborg

Västerleden Vårdcentral Frölunda, Göteborg

Allemanshälsan Landala, Göteborg

JohannesVården, Göteborg

Vårdcentralen Kusten, Ytterby

Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla

Närhälsan Sylte vårdcentral, Trollhättan

Barn och ungdomar kan söka hjälp för lindrig till måttlig psykisk ohälsa på en vårdcentral. Att kunna erbjuda vård och behandling för psykisk ohälsa på primärvårdsnivå ingår i grunduppdraget för alla vårdcentraler i Västra Götaland.