Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Anna-Karin Larsson menar att det är viktigt att personalen tar initiativ till samtal om sexulaiteten. Foto: Bild och Media

Så ska vårdpersonal bli bättre på att prata om sex

Sexlivet kan påverkas och förändras efter en sjukdom eller behandling. Därför har Skaraborgs Sjukhus (SkaS) en specialist i sexologi som ska få vårdpersonal att våga ta initiativ till samtal om sexualitet.

Anna-Karin Larsson är auktoriserad specialist i klinisk sexologi och har i år fått ett övergripande sexologiskt uppdrag för patienterna vid SkaS. För henne är det självklart att sexualiteten ingår som en del i det som vårdpersonal pratar med patienten om.

– All personal på Skaraborgs Sjukhus ska känna sig bekväm med att fånga upp eventuella behov en patient har att prata om frågor som berör sexualitet, säger Anna-Karin Larsson.

Tillåtande hållning

Efter att ha varit kurator i tolv år och arbetat med samtalsstöd och rådgivning till patienter inom kirurgi och urologi, blev Anna-Karin 2017 en av landets 32 auktoriserade specialister i klinisk sexologi. Hon vill verka för att SkaS har en tillåtande hållning när det gäller frågor och samtal om hur sexlivet kan komma att påverkas av en sjukdom eller behandling.

Vi pratar ju om ganska privata saker ändå inom vården.

– Anna-Karin Larsson

– Det är viktigt att vi som personal tar initiativet till samtal kring sexualiteten. Vi måste våga ta upp frågan och ta emot den från patienterna, även om vissa anser att det är för privat, men vi pratar ju om ganska privata saker ändå inom vården, säger Anna-Karin Larsson.

Hur ska det här hanteras rent konkret i en vårdsituation?

– Det är viktigt att informera om eventuella sexologiska biverkningar eftersom patienten ändå kommer att märka av dem ganska snart. Patienten har rätt till sanningen om sitt eget liv, säger Anna-Karin Larsson.

Prata med varandra

– Jag finns som stöd för vårdpersonal och patienter, men en förutsättning är att patienten har en aktiv pågående patientkontakt med Skaraborgs Sjukhus för att kunna komma till mig som sexolog.

Hur ser du på en eventuell partners roll i sammanhanget?

–Partnern bör erbjudas vara med i de sexologiska patientsamtalen. En del i det sexologiska samtalet är att underlätta för par att prata med varandra om vad som inte fungerar och vad man kan göra för att närheten och intimiteten inte går förlorad i en relation, säger Anna-Karin Larsson och fortsätter:

–Sedan är det viktigt att komma ihåg det faktum att alla inte har en partner i sitt liv och att då ge stöd till en person som kanske ska försöka hitta en livskamrat, men med ändrade livsförutsättningar.

Andra erogena zoner

Anna-Karin Larsson menar också att samtalets styrka är att få tillfälle att sätta ord på problem kring ett påverkat sexualliv. Sexualiteten är ju en viktig livsaspekt och viktig för människors identitet, relationer och upplevelser genom hela livet.

Trots problemen blir det som att upptäcka sin sexualitet på nytt.

–Att kunna vara innovativ och tänka nytt, är av stor betydelse, att hitta andra erogena zoner på kroppen. Trots problemen blir det som att upptäcka sin sexualitet på nytt, hur jag fortfarande kan vara en sexuell människa trots fysiska begränsningar, säger Anna-Karin Larsson.

Text: Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Anna-Karin Larsson började arbeta som undersköterska 1978, vidareutbildade sig och var färdig socionom 2005. Sedan 2017 är hon auktoriserad specialist i klinisk sexologi.