Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Aktörer i Västra Götaland har de senaste fyra åren tagit del av närmare fem miljarder kronor via olika program och fonder som bland annat ska stärka företag och individer och främja forskning och utveckling.

Många EU-miljarder till jobb och utveckling i Västra Götaland 

Nya jobb, klimatsmarta uppfinningar och minskade klyftor i samhället. Varje år kommer mångmiljonbelopp från EU invånare i Västra Götaland till del.  

Omkring en tredjedel av EU:s utgifter går till regionalt stöd för ekonomisk utjämning inom unionen. Mest pengar går till unionens fattigare och mer avlägsna delar men här finns också satsningar i rikare områden.  

Aktörer i Västra Götaland har de senaste fyra åren tagit del av närmare fem miljarder kronor via olika program och fonder som bland annat ska stärka företag och individer och främja forskning och utveckling. 

Hindra kriminalitet

Från Europeiska socialfonden kommer pengar som ska gå till personer som antingen riskerar att hamna utanför eller redan står utanför arbetsmarknaden. Åza Rydén är regionchef för ESF-fonden i Västsverige. 

Åza Rydén
Åza Rydén

– Det kan handla om att kompetensutveckla vårdpersonal inom digitalisering eller ge ungdomar utbildning och praktik för att kunna komma ut i arbetslivet. Det kan också handla om projekt som riktar sig mot unga som riskerar att hamna i kriminalitet, säger hon.   

Mest pengar kommer från Horisont 2020 som är EU:s program för forskning och innovation. Flera miljarder har de senaste åren gått till företag, organisationer och universitet i regionenEU-medel har på så sätt möjliggjort nya tekniker för att återvinna kläder och bidragit till att ta fram klimatsmarta material till industrin

Dataspelsföretag        

Från de Interregionala programmen går pengar till aktörer i flera länder som samarbetar med varandra

Ett exempel är Interreg Öresund-Kattegat– Skagerrak som för några år sedan gav medel till Högskolan i Skövde som i samarbete med bland annat danska utbildningsinstitut skapade en marknadsföringsplattform för mindre dataspelsföretag.  

– Spelföretagen hade naturligtvis kompetens inom programmering och grafisk formgivning men var sämre på att driva företag och marknadsföring. Men genom det här projektet kunde de åka på mässor och komma i kontakt med större spelföretag i Asien och på så sätt utvidga sina verksamheter, säger projektrådgivaren Erik Johansson.   

En uppföljning visade senare att i de 102 spelföretag som deltog i det treåriga projektet skapades 157 nya arbetstillfällen. 

Mindre pengar  

Anneli Weinholt
Anneli Weinholt

Nuvarande programperiod sträcker sig mellan 2014 och 2020 och går hand i hand med EU:s långtidsbudgetDet förhandlas just nu om en ny budget och den kommande programperioden 2021–2027. Om det blir mer eller mindre pengar till regionerna och på vilket sätt medel kommer att fördelas är fortfarande oklart. 

– Mycket talar för att det blir mindre pengar framöver. Vissa medlemsstater vill ha en mindre budget och det kommer sannolikt att bli ett stort hål efter Storbritanniens utträde. Men förutsättningarna för Västra Götaland är goda, säger Anneli Weinholt som arbetar för Västra Götalandsregionen i Bryssel 

Invånarna påverkas

Det är bland annat EU-parlamentarikerna som beslutar om stödet till sammanhållningspolitiken och regionernaPå så sätt påverkas också invånarna i Västra Götaland av vilka politiker som väljs i EU-parlamentsvalet 26 maj. 

– Det handlar om vilka politiska prioriteringar man vill göra inom EU. Om europaparlamentarikerna inte väljer att stödja sammanhållningspolitiken i fortsättningen då kanske inte de här pengarna finns framöver. Eller så kanske man tycker tvärt om, att EU ska bidra till att förstärka det regionala utvecklingsarbetet, säger Anneli Weinholt 

Text: Sanna Ekstedt Larsson
vgrfokus@vgregion.se  


Fakta 

EU:s årsbudget är nästan 166 miljarder euro (2019). Omkring 35 procent går till den så kallade sammanhållningspolitiken och stöd till ekonomisk utjämning mellan EU:s drygt 200 regioner.  

Mellan 2014 och 2018 har cirka 4,7 miljarder kronor kommit från de fonder som haft störst betydelse för Västra Götaland 

Regionalfonden (470 miljoner kronor)  

Socialfonden (895 miljoner kronor)  

Interregionalprogrammen (350 miljoner kronor)  

Horisont 2020 (3, 038 miljarder kronor)   

Tillväxtverket fördelar pengar från Regionalfonden och EFS-rådet fördelar pengar från Socialfonden. 

De som beslutar om vilka projekt som ska få pengar är representanter från kommuner, regioner, länsstyrelser, akademi, föreningar och organisationer, t.ex. det regionala strukturfondspartnerskapet Västsverige för regional- och socialfonden. 

Pengar från Horisont 2020 söks direkt till EU-kommissionen och beviljas av den samma 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fördelar i snitt omkring 1,8 miljarder kronor årligen i jordbruksstöd till lantbrukare och till andra aktörer till stöd för landsbygdsutveckling. 

Källor: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och EU-handboken