Huset består av två sammanhängande delar, det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt ett en låghusdel med fem våningar och ett höghus med 15 våningar. Foto :Powerphoto.nu

Nya Regionens hus i Göteborg ska ge både klimatfördelar och samordningsvinster. Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar nu ett antal hyrda lokaler och samlar medarbetarna i sitt eget miljöklassade nybygge.

Det 15 våningar höga huset med sin mörkgröna spegelblanka fasad går inte att missa där det står intill centralstationen i Göteborg. Den nya byggnaden är från 1 juni i år ny arbetsplats för 1 500 medarbetare i VGR.

Bygget, som beslutades 2015 och startade 2017 har planerats för att vara så klimatvänligt och kostnadseffektivt som möjligt. Det för också med sig ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt där medarbetarna inte har personliga arbetsplatser utan väljer en arbetsplats som är lämplig för den arbetsuppgift man ska utföra.

Beloppet sjunker

Tomtmarken äger VGR sedan tidigare och husbygget har finansierats genom en så kallad grön obligation. Det är ett sätt att låna pengar till investeringar som är miljö- och klimatmässigt hållbara.
Lånet på en dryg miljard ska betalas tillbaka på 31 år. Med den relativt korta avbetalningsplanen blir kostnaden för amortering och ränta inledningsvis 54 miljoner kronor per år. Beloppet sjunker därefter i takt med att lånet betalas av.

– Att vi lånat pengar till bygget innebär att det inte ingår i vår investeringsplan för sjukhus och andra vårdbyggnader. Det betyder att ingen annan verksamhet har fått stå tillbaka för den nya administrationsbyggnaden, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Samtidigt säger VGR upp hyreskontrakt och lämnar hyrda lokaler på ett femtontal adresser  i göteborgsområdet. Det innebär en minskad kostnad för hyror med 33,3 miljoner per år.

Samordningsvinster

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Eftersom det nya Regionens hus även innehåller konferenslokaler minskar också behovet av att hyra externa lokaler för möten.
En stor skillnad mot att hyra in sig hos andra är att VGR nu betalar till sig själv och äger en fastighet som sannolikt kommer att öka i värde.

– Den aktivitetsbaserade miljön gör också att vi nyttjar lokalytorna bättre vilket ger lägre kostnad per medarbetare.  Att arbeta tillsammans i en byggnad ger dessutom ökat samarbete och många andra samordningsvinster, men det är ingenting vi har räknat på, säger Ann-Sofi Lodin.

Minskat resande

Minskat resande mellan olika kontor beräknas ge klimatvinster och att huset ligger så nära centralstationen gör det enkelt att nå med tåg och annan kollektivtrafik.

– Nu samlar och samordnar vi administrativa tjänster i en funktionell arbetsmiljö. Det ger medarbetarna goda förutsättningar att ge ett effektivare stöd både till politiker och verksamheter, säger Ann-Sofi Lodin.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Någon sammanträdeslokal för regionfullmäktiges 149 ledamöter finns inte i det nya huset. Vänersborg ska fortsätta att vara Västra Götalandsregionens huvudsäte för politiker och tjänstemän.

Om husets miljöprofil:

Huset är nominerat till certifieringen Miljöbyggnad guld som innebär låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. När det gäller energianvändningen ligger VGR:s egna krav högre än certifieringens.

I miljöprofilen ingår att uppmuntra till kollektivt resande. Det finns inga parkeringsplatser och i garaget finns enbart ett fåtal bilplatser för en pool med miljöbilar och parkering för cyklar och elcyklar. Taket på låga delen av huset har solpaneler och 60 procent av alla möbler är återvunna från andra verksamheter.

Verksamheter som flyttar in:

Film i Väst, Folktandvården, Habilitering & hälsa, Hälsan och Stressmedicin, Koncernkontoret inklusive delar av VGR IT, Kultur i Väst, Naturbruksförvaltningen, Närhälsan, Patientnämndernas kansli, Regionservice, Revisionsenheten, Turistrådet i Västsverige, Västfastigheter och Västtrafik.

Huset består av två sammanhängande delar, det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt ett en låghusdel med fem våningar och ett höghus med 15 våningar. Förutom arbetsytor kommer det även att finnas konferensutrymmen och lokaler för representation. I entréplan finns en restaurang som ska vara öppen för allmänheten.

Nya Regionens Hus i Göteborg
Foto: Powerphoto.nu
Nya Regionens Hus i Göteborg
Foto: Powerphoto.nu

Andra byggprojekt i VGR:

Under 2019 driver Västfastigheter fastighetsprojekt för över 2,5 miljarder kronor. Några exempel:

Alingsås lasarett – Med bland annat om- och tillbyggnad av fem vårdavdelningar, om- och tillbyggnad av dagkirurgin, ett samlat kunskaps- och utbildningscenter och ny matsal.
Färdigt: 2020
Budget: nästan 500 miljoner kronor

Göteborgs botaniska trädgård – Nya växthus och ett besökscentrum.
Färdigt: 2023
Budget: 500 miljoner kronor

Högsbo specialistsjukhus – Nytt sjukhus som på sikt ska ersätta Frölunda specialistsjukhus.
Färdigt: 2023
Budget: Totalbudget ännu ej fastställd. Idag beräknat till 1,5 miljarder kronor exklusive utrustning.

Skaraborgs sjukhus Skövde – Akut- service- och psykiatrihus.
Färdigt: 2023
Budget: cirka 2,4 miljarder kronor

Södra Älvsborgs sjukhus BoråsNy byggnad ”Psykiatrins kvarter.
Färdigt: 2021
Budget: 750 miljoner kronor