Bild på barn som pekar på en pekskärm.
Via en specialutvecklad app börjar teaterbesöket redan i klassrummet. Foto: Lexie Flickinger, CC-BY-2.0

Snart kan barnen ta makten i teatersalongen och vara med och styra det som händer på scenen med hjälp av en app. Teknik och scenkonst möts nu i det nya projektet Techformance på Kultur i Väst.

– Det känns kul att kunna påverka själva föreställningen för att det får en att känna att man behövs för att det ska funka.

– Det känns som att man är med och styr, och det är kul.

Så låter några av reaktionerna hos de barn som varit med och testat den första versionen av Techformance. Projektet kombinerar teatervärlden med barns intresse och kunskap om digitala spel och ger en teaterupplevelse som påminner om spel.

Projektet vänder sig till barn och unga, 10-16 år. En särskild målgrupp är de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, såsom autism och ADHD.

Förberedelser förebygger oro

Barn med NPF-diagnoser kan känna oro inför det man inte gjort tidigare. För att förebygga oron, och skapa trygghet, börjar upplevelsen av teaterföreställningen redan långt innan ridån går upp. Via en specialutvecklad app börjar teaterbesöket redan i klassrummet där barnen får svar på frågor som: Vad handlar föreställningen om? Vad är bakgrunden? Hur ser det ut i lokalen? Vilka är karaktärerna?

– Tekniken öppnar för helt nya möjligheter att möta barn och unga via de arenor som de dagligen befinner sig på. Vi har de senaste åren varit i testfas, där vi kunnat utveckla vår grundidé, säger Lotta Eldh som tillsammans med Helena Rung skapat Techformance.

Bild på Lotta Eldh och Helena Rung. Foto: Kultur i Väst
Lotta Eldh och Helena Rung. Foto: Kultur i Väst

Röstar under föreställningen

När de kommer till teaterlokalen får de var sin iPad och kan, vid givna tillfällen, vara med och rösta på hur skådespelarna ska agera under själva föreställningen och hur handlingen ska fortsätta och sluta. Sedan kan de via den specialutvecklade appen få svar på frågor och fortsätta diskussionen kring föreställningen och upplevelsen efteråt.

– Det är kul eftersom det känns som att man är närmare skådespelarna och är med på ett sätt som man inte får vara på en vanlig teaterföreställning, säger ett barn.

Efter att projektet har varit en testfas tas nu nästa steg med hjälp av ett bidrag på 10 miljoner kronor från Arvsfonden. Nu ska projektet ta fart på allvar vilket innebär att ta fram en handbok, en app och en informationsfilm om hur man sätter upp en techformance-föreställning.

– Under hösten 2020 kommer man förhoppningsvis kunna gå på den första Techformanceföreställningen. Först ska vi jobba med labb och workshops och få allt att funka, berättar Lotta och Helena .

Text: Sofia Brolin
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Techformance

Kultur i Väst har fått drygt 10 miljoner kronor från Arvsfonden, för att genomföra det 3-åriga projektet Techformance.

Målet är att tillsammans med regissörer, dramaturger, skådespelare och system- och metodutvecklare skapa en metod och digital plattform. Med i projektet finns också Begripsam, Axess Lab, Unga Klara, Angereds Teater, Autism- och Aspergerförbundet, Ädelfors FHS, Barnteaterakademin och Backa Teater.

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen som arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv för invånarna i Västra Götaland.