Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kvinnors smärta tas inte på samma allvar som mäns smärta, visar den forskning Anke Samulowitz bedriver. Foto: Pixabay och Frank Palm

Gnälliga kvinnor och smärttåliga män, eller?

Har du ont? Beroende på vilket kön du har finns risken att du blir bemött annorlunda när du besöker vården för din smärta. Det är till exempel vanligare att kvinnor behandlas med psykofarmaka och att män får smärtlindring.

– Risken är att vården patienterna får bygger på stereotypa föreställningar och att exempelvis kvinnors smärta inte tas på allvar, säger Anke Samulowitz som arbetar på Kunskapscentrum jämlik vård, KJV, i Västra Götalandsregionen.

Anke Samulowitz är sjukgymnast och psykolog och forskar på genusnormer och långvarig smärta på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Det finns flera studier som tittar på hur män och kvinnor upplever smärta, men hur vården bemöter personer med smärta behöver vi veta mer om. En del av Ankes forskning består i att djupanalysera andra studier för att se hur män och kvinnor med smärta beskrivs.

– När det gäller smärta finns det inga labbprover, röntgenbilder eller annat som kan beskriva smärtan. Det är den enskildes upplevelse, den individuella berättelsen och hur den uppfattas av personalen som avgör behandlingen. Då är det viktigt för vårdpersonalen att inte förstärka normer och stereotyper.

”Gnälliga kvinnor och smärttåliga män”

Forskningen visar på mönster som att kvinnor upplevs som gnälliga och att orsaken till smärtan söks i psykisk ohälsa. Fler kvinnor får frågor som relaterar till hem och barn och får oftare än män uppmaningar om att sätta gränser.

Män upplevs istället som smärttåliga och att det är allvarligt när de väl söker vård. Orsaken söks i kroppen och det är kortare väg till labbprover eller röntgen.

– Det handlar inte om alla och alltid, men det här är mönster som vi kan se i forskningen, säger Anke Samulowitz.

Bild på en fyrkantig papplåda med texten Smärtkub
Smärtkuben ska väcka reflektion och leda till förändring.

Smärtkuben synliggör problemen

För att synliggöra problematiken har Anke i sitt arbete på KJV tagit fram ett arbetsredskap som kallas Smärtkuben. Den färggranna pappkuben som finns att ladda ner här kan användas av vårdpersonal och andra för att samtala kring smärta. Varje sida av kuben lyfter upp olika föreställningar som finns kring smärta, kvinnor och män.

– Man kan ha kuben ståendes på ett bord i fikarummet eller använda den vid exempelvis arbetsplatsträffar. Det är bra att stanna upp och tänka efter, till vem säger jag vad och vad får det för konsekvenser, säger Anke Samulowitz.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Heldagskonferens om jämlik behandling vid långvarig smärta

Den 28 november arrangerar Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR, en heldagskonferens för dig som möter patienter med långvarig smärta. Läs mer på denna sida.

Läs även: 

Nyheter från Västra Götalandsregionen.