Inrikesflyg, SJ-tåg och personaldirektör Marina Olsson
Tjänsteresorna med flyg har minskat i VGR. – Det är jättebra att fler medarbetare väljer att resa klimateffektivt eller oftare använder sig av digitala mötessätt, säger personaldirektör Marina Olsson.

Västra Götalandsregionens (VGR) flygresor i tjänsten har minskat med en tredjedel sedan 2016. Den största minskningen har skett för de inrikes flygresorna som mer än halverats. För att minska de fossila tjänsteresorna ännu mer höjs avgifterna rejält i VGR:s interna klimatväxlingsprogram för korta flygresor 2020.

Efter två år med VGR:s nya program för klimatväxling, visade en utvärdering från 2018 att resvanorna inom organisationen inte hade påverkats så mycket som önskat. Det totala flygresandet var oförändrat även om inrikesflygresorna minskat med 14 procent, och tjänsteresandet med egen bil låg på samma nivå. Men nu, efter tre år syns en stor skillnad på flygresandet som totalt minskat med 29 procent.

Medarbetarnas tjänsteresor med privata bilar har gått ned med 17 procent jämfört med 2016. Den totala resesträckan motsvarar drygt sju miljoner körda kilometer under året.

– Det är positivt att siffrorna för de här resorna pekar åt rätt håll. VGR ska vara

Gustaf Zettergren, miljöchef.
Gustaf Zettergren, miljöchef.

föregångare och inspirera andra. Det ska vi göra både genom ett ambitiöst klimat- och miljöarbete i vår egen organisation, och enligt vårt regionala utvecklingsuppdrag som pådrivande i Västra Götaland. Då arbetar vi tillsammans med länsstyrelsen, kommuner, näringsliv, högskolor och andra, främst genom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, säger Gustaf Zettergren, miljöchef i VGR.

Minska klimatutsläpp

– Det är jättebra att fler medarbetare väljer att resa klimateffektivt eller oftare använder sig av digitala mötessätt. Det ligger helt i linje med VGR:s rese- och mötespolicy. Genom de nya höjda avgifterna sätts nu större press på förvaltningarna att ta ansvar både för att hålla nere sina kostnader och samtidigt bidra till att minska våra klimatutsläpp, säger  personaldirektör Marina Olsson.

Miljönämnden har beslutat om prioriteringarna för de avgifter som flyter in 2020 och fler förvaltningar inom VGR kan välja att göra insatser för att minska klimatpåverkan.

– I framtiden önskar vi förstås egentligen att det inte kom in några pengar genom klimatväxlingen. Men prognosen för 2020 ser ut att ge knappt åtta miljoner kronor för klimatåtgärder. Vi vill fortsätta arbetet som kan göra skillnad på utsläppen framförallt från resandet i vår organisation. säger miljöstrateg Pia Damstén, koncernkontorets miljöavdelning.

Pia Damsten
Pia Damsten, miljöstrateg

Avgift fyrdubblas

VGR:s avgifter för tjänsteresor med flyg fyrdubblas 2020 från 250 kronor till 1 000 kronor per enkelresa mellan Västra Götaland och Köpenhamn, Oslo och Stockholm, eftersom här finns möjligheter att ta tåget.

Övriga avgifter för klimatväxling för inrikes- och utrikes flyg och för tjänsteresor med privat bil är oförändrade. De nya avgifterna börja gälla 1 januari 2020.

Text: Ingrid Horner
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Minskning i resandet 2016 – 2019
Antalet flygresor under 2019 anges inom parentes.

  • Flygresor totalt -29% (7298)
  • Inrikesflyg -53% (2085)
  • Flyg i Europa -7% (4589 resor)
  • Flyg till övriga kontinenter -16% (624)
  • Privat bil i tjänsten -17% (7 miljoner km under 2019)

Under 2020 kommer klimatväxlingsmedlen att fokuseras på åtgärder som skapar möjlighet för ett hållbart resande i tjänsten. Satsningar kommer speciellt att riktas mot att främja cykling bland medarbetarna och öka andelen resfria möten. Utöver detta jobbar VGR för att synliggöra resandet i tjänsten på ett kommunikativt sätt genom att utveckla en reseplattform där man kan följa resestatistiken på förvaltnings och avdelningsnivå. Ett annat område under förbättring är att synliggöra klimatväxlingsavgiften då man bokar sin resa.

Mer om VGR:s klimatarbete

VGR:s program för klimatväxling
VGR:s rese- och mötespolicy
VGRfokus om klimatväxlingsprogrammet 2016-2018
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om