Foto: David Castor, Wikimedia commons

Att en närstående avlider kan vara chockartat. Men mitt i sorgen behöver också en begravningsprocess komma igång. Sjukvården och Svenska kyrkan har en vädjan till allmänheten om att boka in begravningen så snart som möjligt efter ett dödsfall.

–  Begravningsriten är utifrån ett själavårdsperspektiv oerhört viktig. En lång väntan kan försvåra sorgearbetet, säger Katarina Evenseth, begravningschef i Göteborgs stift.

När någon avlider på sjukhus läggs personen in på sjukhusets bårhus. Där blir den avlidne sedan kvar till dess att närstående kontaktar en begravningsbyrå och bokar begravning. Först därefter kan den avlidne läggas i en kista och flyttas till kyrkogårdsförvaltningen i avvaktan på begravningsceremoni och jordbegravning eller kremation.

Camilla Sydvart är enhetschef på klinisk patologi och ansvarar bland annat för bårhusen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Jag tror att många är ovetande om vilket ansvar man har som närstående. Vi pratar nog inte så mycket om döden generellt i samhället. I våra möten med närstående märker vi att det är många som inte känner till vad som händer när någon avlider, säger hon.

Även en fråga om vårdens kapacitet

Beläggningen på svenska bårhus är generellt sett hög. Det gör frågan om kistläggning och begravning extra aktuell, eftersom coronaviruset förväntas leda till en ökning av antalet dödsfall under de kommande månaderna.

Enligt den svenska begravningslagen ska en avliden begravas inom fyra veckor från dödsfallet. Men enligt Camilla Sydvart är det många som väntar in i det sista.

– Jag har den största respekt för att dödsfall kan vara traumatiska och omtumlande. Samtidigt är det för oss på sjukhuset också en fråga om vårdens kapacitet. Ju längre man väntar med att planera begravningen, desto större belastning blir det faktiskt på sjukvården, säger hon.

Kontakta begravningsbyrå omgående

Biskoparna i Göteborgs, Skara och Karlstads stift och hela Svenska kyrkan är, som ansvarig för begravningsverksamheten, engagerade i frågan. Den 27 mars vädjade Svenska kyrkan till begravningsbyråer och allmänhet att inte vänta med sina begravningar.

– Vi råder allmänheten att boka in begravningsceremonin så snart som möjligt efter dödsfallet. Det gäller oberoende om man vill ha en religiös begravning eller inte. Idag ser vi många som bokar av och skjuter upp. Man kanske är orolig för smittorisker och det är begripligt. Men vår vädjan är att man tar emot vår hjälp för att hitta andra upplägg, säger Katarina Evenseth, begravningschef i Göteborgs stift.

På landets begravningsbyråer innebär coronaviruset nya utmaningar och även om man planerar att senarelägga begravningsceremonin är det viktigt att kontakta en begravningsbyrå omgående.

Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus begravningsbyrå, märker att många inte förstår att begravningsverksamheten fortsätter nästan som vanligt.

– Vi märker en oro och alltfler frågor, men det fortfarande går utmärkt att genomföra en respektfull och värdig begravning. Sammankomsten behöver vara mindre än 50 personer och personer i riskgrupp bör inte närvara. Övriga måste hålla socialt avstånd och helt undvika fysisk kontakt som kramar, handhälsningar och liknande. Men man kan visa kärlek och omtanke på andra sätt, säger han.

Mindre sammankomster och videolänk

Katarina Evenseth, Svenska kyrkan, pekar på att de begränsningar i att samla människor, och rådet till äldre personer att inte delta i större sammankomster, kan komma kvarstå en längre tid. Det tjänar med andra ord inte mycket till att avvakta med begravningen och hoppas att smittspridningen går över.

–  Vi råder istället att man genomför begravningen i ett mindre sällskap, med bara de allra närmaste närvarande. Sedan kan vi hjälpa till med minnestunder eller gudstjänster längre fram där fler kan delta. Vi är också öppna för möjligheten att hålla begravningar utomhus och många begravningsbyråer erbjuder att följa en begravning via videolänk, säger hon.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se