Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fjärdedel av testad vårdpersonal i kommunerna hade covid -19

Egentester av vård- och omsorgspersonal i kommunerna visar att nästan en fjärdedel med lindriga symtom var positiva för covid-19. Vänersborg är den kommun i Västra Götaland som har flest bekräftat smittade i relation till antal invånare. När Västra Götalandsregionen höll pressträff under fredagen redovisades också ny statistik som visade på skillnader mellan de olika stadsdelarna i Göteborg.

Siffrorna för stadsdelar (stadsdelsnämnder) har tagits fram efter att Region Stockholm redovisade motsvarande siffror och intresset ökade för hur det ser ut i Göteborg. Staden har flest konstaterat smittade i Västra Götaland och ligger på andra plats efter Vänersborg  i relation till folkmängd (per 10 000 invånare).

Östra Göteborg har flest bekräftat smittade medan övriga stadsdelar fördelar sig ganska lika. Lägst antal har norra och västra Hisingen.

Smitta i alla stadsdelar

– Det viktigaste att veta är att smittan finns i alla stadsdelar. Ingen får slå sig till ro bara för att den egna stadsdelen har färre fall. Den enskilt största orsaken i östra Göteborg är smitta på äldreboenden. Det kan också handla om resande, umgänge, boende och att många har provtagits, förklarar biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Han förklarade vidare att statistiken generellt ska ses i relation till hur tättbefolkade olika delar av Västra Götaland är och hur många som provtagits. I Skaraborg finns 26 personer per kvadratkilometer medan motsvarande siffra i Göteborg är 565.

– Man ska inte stirra sig blind på siffror, mycket beror på enskilda faktorer och mycket kan ändra sig. Det är därför det är så viktigt att fortsätta följa råd och rekommendationer. Vi lägger fortsatt stora insatser på att vidmakthålla och vinna förtroende för det, säger Leif Dotevall.

24 procent positiva

Den ökade provtagningen bland vård- och omsorgspersonal i kommunerna gör att personal nu utgör en större del av antalet bekräftade fall än tidigare. Provtagning av personal har skett under hela pandemin. De egentester som nu tagits fram har i syfte att få personal tillbaka i jobb  och har fått stor effekt senaste veckorna.

– Nu har testerna nått 40 av 49 kommuner. Nästa vecka hoppas vi att alla har fått. Hittills har cirka 600 anställda med lindriga symtom gjort egentestet. Av de 550 provsvar vi hunnit få in är 24 procent positiva, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Här kan du läsa mer om egentesterna.

Målet är att öka antalet tester ytterligare och att även få igång validerade tester som visar om man haft en infektion av covid -19.

Antikroppstester

– Jag hoppas att vi kan få starta upp validerade antikroppstester nästa vecka. Då kan man få veta om man haft sjukdomen eller inte. Vi kommer successivt att kunna öka kapaciteten, Men det betyder inte att man kan säga att man i så fall är immun och kan gå till jobbet utan skyddsutrustning, säger Ann Söderström.

Ann Söderström redogjorde också för läget på sjukhusen.

– Vi ser en minskning av ökningstakten men det är fortsatt hög belastning på vården och stor omsättning av patienter. Personalen sliter hårt. Därför är det otroligt viktigt att fortsätta hålla i förhållningsreglerna.

Läget när det gäller skyddsutrustning är nu stabilare. Mycket går att beställa som vanligt och VGR delar också med sig till kommunerna av till exempel visir. Däremot är det fortsatt brist på sövningsmedlet Propofol där VGR jobbar ihop med övriga regioner för en långsiktig lösning.

Fler åtgärder i trafiken

– Vi tittar också på sommaren och hur vi ska lösa situationen på bästa sätt både för personalen och de patienter som behöver vård. Där ser vi både på Stockholm och hur de gjort i andra länder som nått en platå, säger Ann Söderström.

Kollektivtrafiken i Göteborg har fortsatt trängsel på vissa linjer vilket Västtrafik fortsätter att jobba med att lösa.

– Vi har flera åtgärder på gång där vi bland annat sätter in direktbussar. Vi tittar också på båtar och färjelägen eftersom vi tror att fler vill ut i skärgården nu när vädret blir varmare. Vi undersöker också hur vi med hjälp av markeringar kan hjälpa till att hålla distans på hållplatser och fordon, säger Västtrafiks VD Lars Backström.

Senaste mätningen visar att gåendet har ökat med 30 procent och cyklandet med 10 procent.

– Jag vill vädja till arbetsgivare att tillåta förskjutning av arbetstid så att resandet kan spridas ut. Det gäller även de gymnasieskolor som eventuellt öppnar trots rekommendationerna. Vi skulle aldrig ha klarat uppdraget med social distansering om gymnasieskolorna hållit öppet, säger Lars Backström.

Fotnot: Samtliga siffror i artikeln utgår från aktuellt läge fredagen 8 maj, 2020. Siffrorna kring smittade och avlidna kan ha uppdaterats jämfört med de siffror som nämns i videofilen med presskonferensen. Länk till sida med statistik över bekräftade fall med mera

Länk till filmen från pressträffen

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Stadsdelar avser de områden som formellt stadsdelsnämnderna är ansvariga för.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *