Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Mammografin i VGR har varit öppen nästan som vanligt, men cirka en tredjedel av de kallade har inte kommit till sitt besök, berättar överläkare Maria Edegran.

Mammografin öppen men färre kom till undersökning

Västra Götalandsregionen (VGR) har klarat att ha mammografiscreeningen öppen nästan som vanligt under covid-19-pandemin medan andra har fått stänga helt.

60-65 procent av alla bröstcancerfall upptäcks vid screening. Därför rekommenderar socialstyrelsen att mammografiscreening ska bedrivas med 18-24 månaders intervall för kvinnor mellan 40 och 74 år.

I VGR kallas kvinnor i vanliga fall med 21 månaders intervall. För att kunna hålla verksamheten igång under pandemin förlängdes intervallet till 24 månader, plus att kvinnor 70 år och äldre inte kallades.

Undvika smittorisker

Den glesare bokningen behövdes dels för att undvika smittorisker relaterade till undersökningen. Dels har nya rutiner med skyddsutrustning för personalen och utökad städning tagit extra tid. Verksamheten har också behövt undvika trängsel i små väntrum.

I vanliga fall kommer 85 procent av de kallade till sitt erbjudna besök. Men under pandemin har cirka en tredjedel uteblivit eller avbokat sin mammografiundersökning.

I normala fall när den kallade uteblir från undersökning utan att lämna återbud skickas en påminnelse med ny tid för mammografiscreening inom tre månader. Om man då återigen uteblir utan återbud dröjer det 21 månader till nästa kallelse.

Jobba ikapp

– Nu har vi väntat med att skicka ut påminnelse med ny tid, med förhoppningen att de som uteblivit faktiskt ska våga delta när de får sin nya tid, säger Maria Edegran, överläkare och processägare för mammografiscreening i VGR.

Screeningen beräknas komma igång som vanligt under hösten med kallelser till kvinnor 70 år och äldre som högsta prioritet.

– Sammantaget med de kvinnor som inte har deltagit i screeningen blir det mycket som nu ska jobbas ikapp. Med tanke på att framförallt personalsituationen inom regionens mammografiverksamheter redan i normala fall är ansträngd får man räkna med att det kommer att ta ett bra tag innan ledtiderna inom screeningen är tillbaka på normala nivåer, säger Maria Edegran.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se