Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Genom att söka på bland annat maskiner är förhoppningen att hindra att växtskadegörare sprids. Foto: Naturbruksförvaltningen

Specialhundar ska få bukt med ogräs och ohyra

Hur bra är hundar på att hitta ogräs och ohyra i spannmål? Nu startar ett nytt projekt där man ska testa möjligheterna till att söka upp och hitta växtskadegörare och ogräs med hjälp av sökhundar. Bland annat ska man se om hundar kan användas för att kontrollera utsäde innan den används för sådd. Projektet koordineras av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

Börjar med växtodling

Därför startas nu en projektgrupp som ska testa hur sökhundar kan användas för att hitta dessa oönskade inslag på fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg. Gruppen kommer till en början titta på vilka möjligheter som finns för att använda sökhundar inom växtodling.

– Till en början kommer vi undersöka på vilket sätt hundens sökförmåga kan vara till nytta inom växtodling. Den senaste tiden har sökhundar börjat användas flitigt för att söka efter granbarkborrar, det är ett exempel på när hundars förmågor kan leda till ekonomiska vinster och effektivisera arbetssätten. Vårt uppdrag är titta på vilka behov som finns inom lantbruket och om det finns sådana möjligheter även där, berättar Elin Karlsson, yrkeslärare inom hund på Naturbruksförvaltningens vuxenutbildningar.

Elin Karlsson, yrkeslärare inom hund. Foto: Naturbruksförvaltningen

Söker såväl fält som maskiner

Man kommer både undersöka vilka typer av växtskadegörare och ogräs som hunden kan söka upp och även vilka platser och tillfällen som är mest lämpliga att använda hundarna på. Exempelvis kommer man testa hundens förmåga att söka i utsäde, på fält och på maskiner och redskap för att se vad som är mest effektivt och träffsäkert. Gruppen kommer också titta på hur en affärsmodell för sökhundar inom växtodlingsbranschen kan se ut och hur det kan bidra till lönsamhet för både hundförare och växtodlare.

– Det skulle exempelvis kunna handla om att hyra in ett hundekipage för att kontrollera en leverans med utsäde innan den används för sådd eller att göra det säkrare att hyra in maskintyper man inte har på den egna gården genom att en sökhund först kan kontrollera att maskinen är fri från spår av ogräs och växtsjukdomar, säger Per-Erik Larsson, agronom och yrkeslärare inom växtodling.

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans ska identifiera sökhundars möjligheter att göra nytta inom lantbruk:

– Målet är att kunna bygga en affärsmodell som kan vara lönsam för båda parter och kan introduceras på marknaden, säger Jörgen Holmén, projektledare på Naturbruksförvaltningen.

Text: Sofie Liljegren
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Om projektet

Projektet koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och de praktiska testerna kommer bland annat ske på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och hos lantbruksföretag och spannmålsmottagningar.

Projektet finansieras av EU-programmet EIP-agri och är ett samarbete mellan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Svenska brukshundsklubben, HS konsult AB, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet (Institutionen för mark och miljö samt Institutionen för ekologi). Utöver det deltar också utsädesodlarna Nillar AB och Johan Klostergård AB i projektet.

Läs även:

Svenska åkerbönor ersätter importerad soja?

Viktiga insekter behöver räddas – så kan du hjälpa till

 

Nyheter från Västra Götalandsregionen.