Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Snabbtester är inte lika känsliga som PCR-prover men kan under rätt omständigheter påvisa en covidinfektion på 15 minuter. Foto: Kent Eng.

Start för snabbtestning av covid – i speciella fall

Den här veckan startar Västra Götalandsregionen med antigentester, ofta kallade snabbtester. Testerna är  främst till för att testa sjukvårdspersonal, personer på äldreboenden och vid smittspårning.

Snabbtester är inte lika känsliga som PCR-prover men kan under rätt omständigheter påvisa en covidinfektion på 15 minuter.

Men testerna kan inte på samma sätt som PCR-tester bokas av allmänheten.

– Du kommer aldrig att kunna ”boka” ett antigentest. Du ska göra precis som du gör idag, det vill säga: kontakta vården om du har symtom på covid-19. Och känn dig lugn med att du får rätt sorts test för din situation. Det är vården som avgör när det behövs ett antigentest och då utgår vi från Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Jan Kilhamn, regional samordnare för covid-provtagning i Västra Götalandsregionen (VGR).

Under hösten har VGR, tagit mer än 40 000 PCR-prover i veckan på personer med misstänkt covid-19. I slutet av denna vecka börjar man även med så kallade antigentester, som ofta kallas snabbtester eftersom de kan ge svar på en kvart om personen bär på smittan.

Vården avgör

VGR kommer att utgå från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka grupper som ska provtas och antigentester är inte till för att ersätta PCR-tester.

– Antigentester kommer vara till hjälp i särskilda situationer och det är vården som avgör när det är rätt val, säger Jan Kilhamn, regional samordnare för covid-provtagning i VGR.

Antigentester ska ses som ett komplement till PCR, främst till för att testa sjukvårdspersonal, personer på äldreboenden och vid smittspårning. De kommer bäst till sin rätt för personer med symtom och högst fem dagar från att de första symtomen dök upp. I sådana lägen är antigentester lika tillförlitliga som PCR-analyser, men ger betydligt snabbare svar.

Fler vårdcentraler

Västra Götalandsregionen har köpt in 250 särskilda analysenheter för antigentester som nu fördelas till vårdcentraler och sjukhus. Alla vårdcentraler och sjukhus kommer inte att ha en egen analysenhet från början men det kommer att finnas minst en vårdcentral i varje kommun eller stadsdel som kan analysera antigentest.

De första enheterna i VGR kommer sannolikt igång under vecka 51. Kapaciteten kommer snabbt att utökas efterhand som fler vårdcentraler får sina analysenheter och personalen utbildas.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Olika typer av provtagning

  • PCR-test visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. Ett positivt svar betyder att personen har en pågående infektion och att det finns en risk för smittsamhet.
  • Antigentest kallas ofta snabbtest och visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. De är inte lika känsliga som PCR och är till för särskilda situationer.
  • Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet, men hur god immuniteten är eller hur länge den varar är ännu oklart.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19, Folkhälsomyndigheten