Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
4281 nya fall av covid-19 upptäcktes i Västra Götaland förra veckan.

Svagt ljus i covid-tunneln, men långt kvar

Efter flera veckor med kraftigt ökande smittspridning och inskrivningar på sjukhus finns vissa tecken på att covid-19-pandemins tryck på Västra Götaland avtar något. Men läget och prognoserna är osäkra och det krävs att regler och rekommendationer följs för att verkligen vända trenden.

När smittskyddsläkare Thomas Wahlberg under onsdagen informerade om pandemiläget i Västra Götaland konstaterar har att det fortfarande är en väldigt stor smittspridning i hela länet, 4364 nya fall föregående vecka, v48. Men det är en liten minskning med 220 fall jämför med veckan dessförinnan.

– Det är för tidigt att dra slutsatser om toppen är nådd, men vi ser en utplaning och inte lika snabb ökningstakt. Det är ett positivt tecken.  Vi måste verkligen fortsätta göra allt vi kan för att följa rekommendationerna och råden som finns, särskilt de lokala råden, säger Thomas Wahlberg.

Just nu är det framför allt hos unga 0–19 år samt vuxna mellan 40–49 år där smittspridning sker. I flera andra åldersgrupper minskar smittspridningen. Men alla åldersgrupper är drabbade.

Hårt tryck på sjukhusen

På VGR:s sjukhus är belastningen hög. Samtidigt skiljer det sig mycket mellan de olika sjukhusen. Medan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sjukhusen i Väster ser en liten avmattning så är det kraftiga ökningar på Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

– Sjukhusen är inne i olika faser och inom regionen försöker vi hjälpas åt. När det är lägre tryck på ett ställe kan vi flytta patienter dit och försöka jämna ut belastningen, säger Ann Söderström.

– Vi ser övergripande en tendens till färre inskrivningar på sjukhusen, men fortfarande skrivs fler in än ut så totalt har vi en långsam ökning av inneliggande covid-patienter på sjukhusen, fortsätter hon.

Planering för vaccination

VGR förbereder sig också för att kunna vaccinera mot covid-19. Inget vaccin har godkänts i Sverige ännu men förhoppningen är att vaccin ska finnas på plats i januari.

Frågor och svar om vaccinering finns här (länk).

– Precis som Folkhälsomyndigheten rekommenderar kommer vi börja med riskgrupper och vård- och omsorgspersonal. Det är drygt 400 000 personer i Västra Götalands som berörs, säger Ann Söderström.

Det är flera delar som måste hanteras kring vaccineringen; inköp, logistik med kyl- och frysförvaring, hur själva vaccineringen ska gå till, uppföljning av vaccinationerna och kommunikation.

– Vi kommer börja med att vaccinera via vårdcentraler, sjukhus och ute på äldreboenden. Sen när det är dags för en bredare allmän vaccinering får vi se om vi kan finnas på fler ställen. Vi har nyligen gett våra invånare 300 000 doser influensavaccin och det har fungerat väldigt väl, så jag bedömer att vi har en god förmåga, säger Ann Söderström.

PCR-tester i gång som vanligt

Efter att VGR köpt mer laboratoriekapacitet i Tyskland är nu även PCR-testning igång som vanligt. Över 40 000 PCR-tester görs veckovis och omkring 10% av testsvaren har de senaste veckorna varit positiva för covid-19.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Skärpta råd i Västra Götaland

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland fram till och med 13 december.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta råden. Det kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta råden. Det kan exempelvis vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Läs också: Frågor och svar om skärpta råd