Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Antal nya bekräftade fall per vecka av covid-19 i Västra Götaland.

Covid -19: Här är veckans lägesrapport från VGR

– Brittiska virusmutationen i tio procent av de bekräftade fallen
– Minskning av antal bekräftade fall jämfört med föregående vecka och färre på sjukhus
– 70-plussare har fått informationsbrev om kommande vaccination
– Felaktigt i media om vaccination av personer med hemtjänst/hemsjukvård.
Det är några exempel ur veckans lägesrapport om covid-19 från Västra Götalandsregionen (VGR).

Under vecka fyra konstaterades 4 160 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med två procent jämfört med föregående vecka.
Kartläggning tillsammans med Folkhälsomyndigheten talar för att cirka tio procent av de bekräftade fallen under vecka fyra kan vara orsakade av den brittiska virusmutationen.

Färre bekräftade fall

Antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland var under förra veckan två procent färre än veckan dessförinnan. Det innebär fjärde veckan i rad med minskat antal fall.

Genom en pågående kartläggning i Västra Götaland, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, har under vecka fyra utförts så kallad mutations-PCR-screening för en andel av de analyserade proverna. Stickproven visar att den brittiska virusmutationen finns här, vilket även rapporterats tidigare i samband med enstaka tidigare fall.

Brittiska mutationen

Preliminära data från analyserna tyder på att cirka tio procent av de bekräftade fallen i Västra Götaland under vecka fyra kan ha virus med brittiska mutation. För att säkerställa denna mutation krävs närmare analys med helgenomsekvensering, vilket pågår nu.

–  Resultatet är inte oväntat, utan liknar situationen i en stor del av Europa nu, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Det finns indikationer på att den brittiska mutationen kan en något högre smittsamhet. Det pågår flera studier i Storbritannien för att kartlägga om covid-19 som orsakas av den muterade stammen har ett annorlunda förlopp.

Viktigt följa allmänna råden

Även om antalet nya fall av covid-19 minskade något under vecka 4 konstaterar Leif Dotevall att det är fortsatt skarpt läge.

– Jag vill vädja till alla att fortsätta följa de nationella allmänna råd och rekommendationer som finns för att bryta smittspridningen. Begränsa kontakt med människor du normalt sett inte träffar, håll avstånd, arbeta hemifrån om du kan, undvik att resa kollektivt och begränsa besök i butiker. Stanna hemma när du är sjuk. Om du är provtagen för covid-19, stanna hemma tills negativt provsvar kommit, säger Leif Dotevall.

Felaktig uppgift i media

Västra Götalandsregionen erbjuder vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och befinner sig i fas ett av vaccinationerna mot covid-19. De som vaccineras i nuläget är personer på särskilda boenden, personer med hemtjänst, deras hushållskontakter samt kommunal vård- och omsorgspersonal och viss prioriterad sjukvårdspersonal.

En felaktig medieuppgift gör gällande att VGR har stoppat vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Det stämmer inte.

– Alla på särskilt boende ska nu ha fått sin första dos och flera har även fått den andra. Till personer inom hemtjänsten ger vi nu deras första dos i snabbast möjliga takt som tillgången på vaccin tillåter, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Minskade leveranser

Totalt har Västra Götalandsregionen hittills skickat ut närmare 50 000 doser till olika vaccinatörer. Men minskade leveranser av vaccin till Sverige innebär att personer i fas två, bland annat de som är 70 år och äldre, kan få vänta längre än planerat.

– Vi har kapacitet för att vaccinera betydligt fler än vi gör just nu. Men som det ser ut nu så kan det dröja flera veckor till innan vi har vaccin som vårdcentralerna kan beställa. De få doser som vi får de närmaste tre veckorna kommer att behöva användas för att bli klara med fas ett, säger Kristine Rygge.

Personer som ingår i fas två, tre och fyra kan ännu inte boka tid.

Läs mer: Därför dröjer vaccineringen av 70-plussarna (VGRfokus.se)

Illustration över Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper för vaccination mot covid-19.
Illustration över Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper för vaccination mot covid-19.

Informationsbrev till 70 plus

Det har gått ut ett informationsbrev till 70+ om hur vaccinationen ska gå till när det är deras tur i fas 2. Syftet med brevet är att informera om var mottagaren kan hitta information om sin vaccination mot covid-19.

När det så småningom blir dags att boka vaccination kan man göra det antingen via webben eller genom att ringa sin vårdcentral.

Färre på sjukhus möjliggör mer övrig vård

På sjukhusen i Västra Götalandsregionen har antalet patienter med covid-19 fortsatt att sjunka den senaste veckan. Idag, tisdag 2 februari kl. 10:00, ligger det totalt 366 covidpatienter på regionens sjukhus, varav 51 på intensivvårdsavdelning.

– Situationen på sjukhusen är fortfarande tuff och minskningen inom intensivvården går fortsatt långsamt. Samtidigt är det positivt att vårdbehovet för covid-19 minskar eftersom det gör att vi kan återöppna fler operationssalar och utföra mer av annan vård men också tid för återhämtning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se