VGR levererar vaccin från alla tre godkända vaccinleverantörer. Nästa vecka planeras 34 220 doser att skickas ut. Foto: Kent Eng

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 6 har 66 324 vaccinationer genomförts i Västra Götaland. 3,8 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin, 1,0 procent har fått två doser. Nästa vecka planerar VGR skicka ut 34 220 doser till vaccinatörerna.

– Vi är i fas ett i Västra Götaland, vi har kommit väldigt långt på våra särskilda boenden, en hel del har fått sin andra dos och är färdigvaccinerade. Vi har också vaccinerat över hälften av kommunal vård- och omsorgspersonal, och en hel del med hemtjänst och hemsjukvård, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Hur ser det ut den närmaste tiden?

– Vi behöver mer vaccin till personer som har hemtjänst och hemsjukvård, nästa vecka kommer vi skicka ut vaccin till en hel del vaccinatörer för att komma vidare med den gruppen.

Västra Götalandsregionen (VGR) vaccinerar fortsatt med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Nästa veckas doser

Under nästa vecka, vecka 8, planerar VGR att skicka ut 34 220 doser till vaccinatörerna.

Sjukhusen får till allra största delen AstraZenecas vaccin för vaccination av prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar på sjukhusen samt för vaccination av personer som ingår i fas 2 och är under 65 år.

85 vårdcentraler kommer att få leverans motsvarande 60 doser, att användas till personer med hemtjänst och deras hushållskontakter i fas 1. Tilldelningen har skett till de vårdcentralerna med flest antal listade patienter över 85 år. Bland mottagarna finns vårdcentraler i både offentlig och privat regi.

Avtalade vaccinatörer kommer att få en större leverans av AstraZeneca vaccin för vaccination med dos 1 för kommunal vård- och omsorgspersonal under 65 år. I leveransen ingår även vaccin för dos 2 till de som tidigare fått dos 1.

Tre godkända vaccin

– Vi hoppas alla på större och mer stabila leveranser. Tills vidare använder vi det vaccin som kommer och skickar de till vårdgivarna så snabbt de kommer till VGR. Det är viktigt att komma ihåg att, vi har tre godkända vaccin och alla tre ger ett bevisat gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Tills vidare är det viktigt att komma ihåg, att vi är i fas 1. Vi närmar oss fas 2, men man behöver ha tålamod, säger Kristine Rygge.

Hur ser du på att vissa ringer och skäller på vårdcentralerna för att de inte har vaccin?

– VGR fördelar vaccinet enligt åldersprioritering, vårdcentralerna kan själva inte välja om de får vaccin eller ej, därför är det fortfarande en hel del vårdcentraler som inte fått vaccin till sin listade befolkning.

Varför finns personer i fas 1 som inte fått vaccin, medan det finns personer i andra faser som vaccinerats?

– Alla vårdcentraler vaccinerar enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Är man klar med första fasen måste man ge resten av doserna till fas 2, inga doser får kasseras, säger Kristine Rygge.

Eftersom tillgången på vaccin väntas öka framgent är det viktigt att vaccinatörer fortsätter att vaccinera i så hög takt som möjligt är VGR:s instruktion till vaccinatörerna. I samband med att Västra Götaland går över från fas ett till fas två kommer vaccinering att behöva ske parallellt i faserna inledningsvis. AstraZeneca vaccin kan inte ges till de allra äldsta i fas ett varför man kommer behöva börja vaccinera de personer som är under 65 år i fas 2.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Om vaccinationsstatistiken

Folkhälsomyndighetens statistik är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Observera att det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken.

Folkhälsomyndigheten började från vecka 5 räkna att Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehåller 6 doser istället för tidigare 5 doser. Västra Götalandsregionen följer nu Folkhälsomyndighetens sätt att räkna.

Så här fördelas vaccinet inom Västra Götaland

  • Vaccinet är en färskvara som måste levereras och hanteras skyndsamt.
  • I december fick Sverige besked om att  ett stort antal doser på kort tid skulle skickas till oss.
  • I januari blev det uppenbart att tillverkarna inte kunde leverera den mängd vaccin som var sagt.
  • Den fördelning som skedde de allra första veckorna i januari, då någon vårdcentral fick många doser, var inte helt strukturerad, vi fördelade då snabbt till enheter som var beredda att ta emot. Ett antal personer utanför fas 1 fick en första dos vaccin som nu behöver följas upp med en andra dos.
  • Vaccinbristen i januari återspeglar sig fortsatt eftersom de som fått första sprutan behöver få den andra sprutan inom ett givet tidsintervall.
  • Fördelningsprincipen inom Västra Götaland utgår från ålder.
  • I fas 1 som vi fortfarande befinner oss i är de äldsta prioriterade. De vårdcentraler som har flest listade äldre (85+) har prioriterats för leveranser.
  • Eftersom inget vaccin får skickas tillbaka (p g a hållbarhet) och inget vaccin heller får kasseras, så har vårdcentralerna ibland behövt att använda vaccinet till andra personer inom fas 1 i första hand, och till personer i fas 2 i andra hand.
  • Prioriteringsfaserna kan behöva vaccineras parallellt då ett vaccin endast kan ges till personer under 65 år, och även har ett längre intervall mellan dos 1 och 2.