Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Det känns otroligt bra att ett av VGR:s mål för miljö och social hållbarhet är främjad biologisk mångfald", säger Eva-Lena Larsson, biolog på Botaniska. Den 13 april beslutades de sex målen i regionfullmäktige.

Njut av naturen – och bidra till biologisk mångfald

Naturen har en läkande effekt och den biologiska mångfalden är viktig för både människor och djur visar forskning.
– Vi kan alla bidra till att behålla och skapa bättre möjligheter för olika växter och djur att trivas. Nu i april är vi till exempel många som börjar fixa och dona i våra trädgårdar och på våra balkonger, säger Eva-Lena Larsson, biolog på Botaniska i Göteborg.

Det finns alltid något du kan göra för att öka den biologiska mångfalden, även om du inte har en trädgård eller balkong, utan bara kan odla i köksfönstret. Ju fler arter som finns, desto stabilare är naturen och en stabil natur är en försäkring för framtiden.

–  Det är bra att ha krukväxter inomhus av flera olika anledningar. Många krukväxter renar inomhusluften. Ampellilja är ett exempel på en sådan växt. Krukväxter kan också kompensera för att man kanske inte har det så grönt utanför fönstret och en mångfald av olika former och färger när det gäller blad och blommor gör oss dessutom gladare. Det finns en glädje när till exempel orkidén blommar om igen, säger Eva-Lena Larsson.

Bin är fredliga

Vad säger du till dem som är oroliga för bin som sticker och störande surrande?

– Du kommer inte att uppleva något surr som stör och bin är fredliga varelser, det är getingar som kan vara irriterande. Se till att ha dina krukor eller din plantering en bit bort från fikabordet bara. Mitt tips är att plantera krukor med växter som lockar insekter med nektar, kungsmynta, salvia och lavendel är några tips.  Har du en trädgård kan du plantera syrenbuddleja, kantnepeta, krokus eller astrar. De växterna är populära hos fjärilar, bin och humlor, säger Eva-Lena. De här växterna återkommer år efter år.

Har du en trädgård, finns det mycket du kan göra:

  • Sätt upp en fågelholk, särskilt under vinterhalvåret behöver småfåglarna mat.
  • Skaffa ett bihotell. I handelsträdgårdarna finns enkla varianter som man kan fästa på en husvägg. Det är inte honungsbin som flyttar in i dem utan solitärbin som lever en och en i varje litet hål.
  • Låt någon plats i trädgården vara lite risigare, så att fåglar och igelkottar kan bygga bo där.
  • Rensa för hand. Använd täckbark eller täck med plast eller presenning. Plantera marktäckare som kväver ogräset, till exempel daggkåpa. Det är mycket bättre än att använda bekämpningsmedel mot ogräs.

Varför är grönska så bra för oss människor?

– Det finns mycket forskning som visar att naturen har en fantastisk förmåga att få oss att gå ner i varv och minska stress, ångest, oro och depression. En promenad i skogen eller en tur till havet kan ladda batterierna! Här på Botaniska jobbar vi till exempel med att hjälpa människor med stressrelaterad ohälsa tillbaka till ett aktivt liv, säger Eva-Lena Larsson.

Det är inte bara grönt gräs och gröna träd som får oss att må bra. Vita fjällvidder, blått hav och blåa sjöar har också den effekten. Det finns forskning som visar att biologisk mångfald är viktigt för att uppnå känslan av välbefinnande. Ett sammanhängande strövområde med rikt växt- och djurliv uppfattar vi som något positivt för kropp och själ. Det viktigaste är att man hittar en plats i naturen där man känner sig trygg.

Mindre smärtstillande

Det här har Västfastigheter tagit fasta på och ett exempel är vid Skaraborgs sjukhus i Skövde där man jobbar aktivt med att göra området runt sjukhuset grönare.

– Det finns en vision för miljön runt sjukhuset där betydelsen av grönska är särskilt viktig, säger Anna Ingemarsson, teknisk förvaltare mark/utemiljö på Västfastigheter.

Förutom att det är väldigt vackert och doftar gott så skärmar grönska av, skuggar, blommar och bär frukt. I år kommer en ny park med sittplatser och en promenadslinga att byggas.

– Patienter som har utsikt över grönska behöver inte lika mycket smärtstillande och blir friskare snabbare än patienter som ser ut över en tegelvägg. Det vet vi, säger Anna.

Återhämta sig

Hennes kollega Josephine Isaksson, teknisk förvaltare mark/utemiljö tycker att arbetssättet med så kallade grönstrukturplaner för fastigheter är mycket bra.

– Vi kan skapa platser där människor kan återhämta sig och vi kan bidra till artrikedom. Det gynnar läkandet. Biologisk mångfald handlar om variation i det som växer och lever. Det är nödvändigt för att kunna klara förändringar i både miljö och klimat, säger hon.

Skaraborgs sjukhus i Skövde är först ut, men alla sjukhus i Västra Götaland ska få mer grönska. Det som ska göras härnäst är att titta på hur den biologiska mångfalden kan mätas systematiskt, så att man kan se utvecklingen och förbättringen över tid.

Text: Maria Winther
vgrfokus@vgregion.se


Om VGR:s mål för miljö och social hållbarhet

Syftet med Västra Götalandsregionens mål för miljö och social hållbarhet är att bidra till visionen ”Det goda livet”. Målen utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, utmaningar och påverkan på miljö och social hållbarhet.

De sex målen

  • Resurseffektivt och giftfritt
  • Låg klimatpåverkan
  • Främjad biologisk mångfald
  • God hälsa och välbefinnande
  • Jämlikhet och lika rättigheter
  • Tillit, trygghet och delaktighet
Nyheter från Västra Götalandsregionen.