Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Två av tre västsvenskar har fått vaccin mot covid-19

Tack vare den senaste tidens goda vaccintillgång går vaccineringen av invånare i Västra Götaland snabbt framåt. Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå men smittskyddsläkaren varnar för oförsiktigt resande i sommar.

Vaccinationerna mot covid-19 går snabbt framåt i Västra Götaland. Fram till och med vecka 27 har vaccinatörerna gett totalt 1 481 845 doser vaccin till invånare i Västra Götaland. Jämfört med föregående vecka innebär det en ökning med drygt fem procentenheter när det gäller vuxna invånare som fått dos ett.

I åldersgruppen 18–29 år ökar andelen vaccinerade från ca 18 till 31 procent jämfört med föregående vecka. Bland invånare mellan 30–39 år ökar andelen från ca 26 till 39 procent.

– Vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är jag väldigt glad för. Vaccinatörerna lägger kontinuerligt upp nya tider och jag vill verkligen uppmana alla att gå in på bokningssidan. Vi tar hela tiden stora kliv mot målet att invånare i länet ska få ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Den 14 juli kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att 16–17 åringar kan vaccineras från vecka 32. Västra Götalandsregionen har ännu inte fattat beslut när vaccination för dem öppnar.

– Vi kommer att kommunicera det så snart vi har fattat beslut. Nu vaccinerar vi alla som fyllt 18 år och äldre och när vi kommit tillräckligt långt i den gruppen öppnar vi för nästa grupp, säger Kristine Rygge.

Sedan VGR öppnade vaccinationen för 18 år och äldre den 30 juni har bokningstrycket varit högt. Samtidigt har tillgången på vaccin har varit god. Vecka 28 fördelades 79 000 doser avsedda för dos ett till vaccinatörerna i Västra Götaland. Inför vecka 29 beräknas 52 000 förstadoser kunna skickas ut.

– Vi fördelar om vaccinet något så att de områden i Västra Götaland som har lägre i vaccinationstäckning får mer vaccin än områden med hög vaccinationstäckning, säger Kristine Rygge.

Ett exempel är Göteborgs kommun, som är den kommun med lägst vaccinationstäckning i Västra Götaland.

Läs mer: Uppsökande verksamhet ska öka vaccinationstakten i Angered

Länk: Samlingssidan där bokningsbara tider kontinuerligt läggs upp

Semestrande västsvenskar kommer hem med covid-19

Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Under vecka 27 bekräftades totalt 252 nya fall runtom i länet. Flest fall ses i åldersgruppen 20–30 år och många av dem bor i Göteborgsområdet. Smittskydd Västra Götaland ser att flera av de nya fallen är resultatet av semesterresor utomlands.

– Vi får rapporter varje dag om personer som kommer med smitta från utlandet. Framförallt allt handlar det om yngre personer som varit i södra Europa, till exempel Spanien och andra länder i södra Europa. Med tanke på hur många som planerar att resa i sommar innebär detta en stor risk för att smittspridningen kan ta fart på nytt om hemvändande personer sprider smitta vidare i hemmen, restauranger, arbetsplatser och vården, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Den 12 juli skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd för provtagning efter utlandsresor. Alla som varit utanför Norden rekommenderas att omgående ta ett PCR-test vid hemkomsten om de inte är vaccinerade eller haft covid-19 det senaste halvåret. För personer som rest utanför EU och EES-länder finns även rekommendation om hemisolering i sju dygn.

– Många länder har en allvarlig situation med hög smittspridning. Om du reser utomlands är det viktigt att du gör som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det innebär dels att vara försiktig under din vistelse på resmålet, dels att du bör ta ett PCR-test vid hemkomst oavsett om du har symtom eller inte, säger Leif Dotevall.

Läs mer: Flera fall av covid-19 i Västra Götaland efter utlandsresor (VGRfokus)

Pressad sjukvård men vaccinationseffekt lättar trycket

Sjukvården i Västra Götaland är pressad, men det beror mer på andra sorters vård än på pandemin. Igår, den 14 juli kl. 10:00, vårdades totalt 42 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 2 på intensivvårdsavdelning.

– Vi fortsätter att se en vaccinationseffekt. Allt färre blir så allvarligt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus, särskilt i de åldersgrupper där många är fullvaccinerade. Samtidigt är det en tuff sommar för vården på andra sätt. Söktrycket på akutmottagningarna är högt och det finns ett stort vårdbehov, säger Kristine Rygge, beslutsfattare i VGR:s regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, denna vecka.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se