Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Vaccinationssamordnare Kristine Rygge är glad att det inte längre är brist på vaccin mot covid-19.

Ingen mer vaccinbrist – doser säkrade åt alla ovaccinerade mot covid -19

Nu är det inte längre någon brist på vaccin i Västra Götaland. Stora leveranser vaccin de närmaste veckorna gör att det finns doser säkrade åt alla som ännu inte blivit vaccinerade.
– Det känns verkligen fantastiskt! Nu går vi in i slutspurten och för första gången sedan vaccinationsarbetet startade har vi så mycket vaccin vi behöver, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

I Västra Götaland finns totalt cirka 345 000 personer över 16 år som ännu inte fått sin första dos vaccin.  Det innebär att cirka 24,2 procent av befolkningen återstår att erbjuda vaccination mot covid -19.

VGR här länge brottats med låg vaccintilldelning och vaccinet har behövt fördelas ut till vaccinatörerna för att få en någorlunda jämn och rättvis spridning över länet. Nu är detta inte längre något problem då Folkhälsomyndigheten fått besked om att vaccintillverkaren Moderna kommer att kunna leverera stora mängder av sitt vaccin Spikevax under de kommande veckorna. Det innebär att VGR nästa vecka (v35) tilldelas 156 000 vaccindoser.

Enligt förhandsbesked handlar det om liknande kvantiteter de kommande veckorna.

Vaccinatörer kan beställa fritt

– Vi kommer inte längre behöva fördela ut vaccinet utan vaccinatörerna kan nu beställa fritt efter vad de behöver, säger Kristine Rygge.

VGR har under hela vaccinationsarbetet haft en kapacitet att ge 150 000 doser i veckan (både dos ett och två). Men det är först nu vaccintillgången gör det möjligt att utnyttja kapaciteten fullt ut.

– De kommande veckorna är det mycket bra läge att passa på att vaccinera sig. Nu har vi både många som vaccinerar och mycket vaccin, säger Kristine Rygge.

Ta chansen at vaccinera dig

Samtidigt som nu vaccintilldelningen ökar fortsätter VGR att jobba med hur man ska nå ut till fler med information om vaccination. VGR uppmuntrar också vaccinatörer att samverka med gymnasieskolor, folkhögskolor, arbetsplatser, kyrkor, samfund och andra mötesplatser för att kunna erbjuda vaccination så smidigt som möjligt.

– Vaccination är det bästa skyddet vi har mot att bli svårt sjuk i covid -19. Den som kan vaccinera sig hjälper också till att skydda andra. Nu när vi närmar oss vaccinationsmålet och har så mycket vaccin hoppas jag att så många som möjligt tar chansen, säger Kristine Rygge.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om vaccinet:

Vid vaccination mot covid-19 används i nuläget två vacciner. Det ena är Comirnaty från Pfizer/BioNTech, det andra är Spikevax från Moderna. Båda vaccinerna har använts i många länder och i Sverige sedan vaccinationsarbetet startade i december 2020. De båda vaccinerna bygger på samma teknik, så kallat mRNA-vaccin. De har lika god skyddseffekt, samma dosintervall och hög säkerhet. De är också båda godkända för samtliga åldersgrupper från 12 år.

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Om vaccinerna mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)