Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Här är vanligaste frågorna om covid -19 och vaccination

Många samtal som kommer in till 1177 Vårdguiden på telefon handlar om covid-19, testning och vaccination. Här är tio vanliga frågor som ställs.

Vilka biverkningar kan det bli efter vaccination mot covid-19?

De vanligaste är att du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk. Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Besvären brukar gå över inom ett till två dygn. Stanna hemma om du får feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen.
Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du fick covid-19 innan vaccinationen.
Läs mer om biverkningar på Läkemedelsverkets hemsida.

Ska jag testa mig även om jag är vaccinerad?

Ja, det är viktigt för dig att veta om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Du ska lämna prov för att se om du har covid-19 även om symtomen är lindriga, har symtom som vaccinerad eller om du har haft covid-19 för mer än sex månader sedan.

Ska jag vara hemma om jag är vaccinerad och bara är lite sjuk?

Även om vaccinet skyddar dig från att bli allvarligt sjuk är det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden. Det pågår fortfarande en stor smittspridning av covid-19. Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk trots vaccinationen och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden även för dig som är vaccinerad:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Testa dig vid symtom.

Om någon i mitt hushåll har covid-19 vad gäller då om jag vaccinerad och inte har några symtom?

Du som senaste halvåret haft covid-19 eller är fullvaccinerad för minst två veckor sedan, undantas från förhållningsregler och kan exempelvis fortsätta gå till arbete eller skola.

Kan jag boka dos två hos annan vaccinatör?

Grundregeln i Västra Götalandsregionen är att man tar dos 2 där man fick dos 1. Från och med 1 september är det dock lättare att boka dos 2 hos annan vaccinatör än där du fick dos 1. Det är också lättare att av- och omboka din vaccinationstid. Tiden mellan första och andra dos är minst fyra veckor.

Hur gör jag om jag vill provta mig under en helg?

De flesta jourcentraler har inte möjlighet att hantera PCR-prover under helgtid. Då får du vänta tills din vårdcentral öppnar. Privata aktörer och/eller apotek kan i vissa fall erbjuda så kallade snabbtester (antigentester).

Kan jag bli vaccinerad fast jag tar mediciner?

De allra flesta som tar läkemedel kan också ta vaccin mot covid-19. Vacciner påverkar sällan andra läkemedel. Det finns dock några läkemedel som har en kraftig påverkan på immunförsvaret som kan minska effekten av ett vaccin. Om man använder ett sådant läkemedel är det bra att rådgöra med sin läkare.

Jag har haft covid-19. När kan jag bli vaccinerad?

Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19. Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Man vet inte säkert hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter att du har varit sjuk i covid-19. Därför behöver du vaccinera dig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för alla som har haft covid-19, även de som har antikroppar.

Kan jag bli vaccinerad fast jag är förkyld?

Nej, du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Samma sak gäller om du blir sjuk inför dos 2. Ta inte dos 2 förrän du är helt frisk och inte har några symtom på infektion, exempelvis feber. Du bör lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Hur länge ska det gå mellan dos ett och dos två?

Rekommendationen är att dosintervallet för Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) är fyra till sju veckor. Tillgång på vaccin och bokningsbara tider avgör vilket dosintervall som vaccinatören kan erbjuda.

GRANSKARE AV SVAREN
Anne Häggendal, Medicinsk rådgivare för 1177 Vårdguiden på telefon i VGR

Mer information om covid – 19 på 1177.se