Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
– Eftersom influensasäsongen uteblev nästan helt i Sverige 2020-2021, finns risk att influensasäsongen som vi har framför oss kan bli betydligt mer intensiv, menar Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

Viktigt med hög vaccinationstäckning mot influensa under pandemin

Den 9 november startar årets vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccinationen är kostnadsfri för dig som är 65 år eller äldre, gravid eller har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa.

Influensa återkommer regelbundet varje vintersäsong. För de flesta som drabbas är sjukdomen övergående efter några dagars feber och värk i kroppen. Men för den som är 65 år eller äldre, har vissa kroniska sjukdomar eller är gravid, finns en större risk för att bli svårt sjuk.

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare.

Alla som tillhör någon av dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland

Influensavirus förändras över tid och nya varianter kan orsaka mer omfattande epidemier. Skyddseffekten av tidigare vaccinationer är ofta övergående. Därför rekommenderas riskgrupperna att vaccineras mot influensa varje år.

Vårdcentralerna prioriterar vaccination av riskgrupperna. Övriga invånare samt vård- och omsorgspersonal, kommer att erbjudas vaccination från den 22 november, meddelar Leif Dotevall.

Hög vaccinationstäckning

Eftersom influensan nästan helt uteblev under förra vintern finns risk att influensasäsongen som vi har framför oss kan bli betydligt mer intensiv. Under pågående coronapandemi är det särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer som riskerar att bli svårt sjuka.

Leif Dotevall betonar vikten av att all personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer i de olika riskgrupperna vaccinerar sig. Även hushållskontakter till personer som riskerar att drabbas av svår influensa rekommenderas vaccination.

–  De personer som löper risk att bli svårt sjuka i covid-19, riskerar ofta också att bli svårt sjuka av influensa, menar Leif Dotevall. Han poängterar dock att vaccination mot influensa inte minskar risken för att bli sjuk i covid-19.

Beprövat vaccin

Även i år kommer Västra Götalandsregionen att använda vaccinet Vaxigrip Tetra som innehåller fyra influensastammar. Det är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Symtom som svullnad och ömhet runt vaccinationsstället samt feber och muskelvärk kan förekomma. Besvären går över inom några dagar, förklarar Leif Dotevall.

Liksom förra hösten, har vårdcentralerna även i år anpassat sin verksamhet för att undvika smittspridning av covid-19. Vaccineringen ska genomföras på ett sådant sätt att trängsel och smittspridning förhindras.

Text: Veronica Fareld
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.