Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Marga Brisman

”Jag kunde aldrig tro att mina örhängen skulle ta slut innan pandemin”

Marga Brisman älskar örhängen. Hon har hundratals och hon trodde aldrig att pandemin skulle räcka längre än hennes örhängen. Hon trodde inte heller att hennes världsbild skulle påverkas så som den gjorde.

– När jag använt alla mina örhängen kommer pandemin vara slut tänkte jag. Så jag bytte örhänge varje dag. Men jag kunde aldrig tro att mina örhängen skulle ta slut innan pandemin, säger Marga Brisman.

Marga Brisman kallar sig ”allt i allo” under covid-19-pandemin. Hon har varit sambandscentral, uppdragsgivare och beslutsfattare i pandemins början. Patientsäkerheten har hela tiden varit i fokus och när VGR nu lämnar den särskilda organisationen för covid-19 gör hon det som pandemi- och vaccinationssamordnare.

– Jag har aldrig arbetat så mycket som under den första tiden med covid-19, trots att jag gått jour mycket under mitt arbetsliv. Pandemin har krävt tillgänglighet dygnet runt och stora krav på flexibilitet.

Ensam till en början

Innan VGR:s organisation för covid-19 kom på plats ordentligt kände Marga Brisman sig ganska ensam. Alldeles i början, när covid-19 började bli känt, var hon tillsammans med VGR:s smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på ett möte med VGR:s regionala hälso- och sjukvårdsledning och informerade om den nya sjukdomen.

– Vi berättade om att något var på gång och att det kunde bli stort. Jag informerade om vad jag trodde skulle behövas för att hantera covid-19 och dåvarande regiondirektören frågade om vi hade allt på plats. Det hade vi inte och jag fick omedelbart i uppdrag att ta fram planer, det var lite chockartat för det var en väldigt stor uppgift.

– Det var lite ensamt i början, jag fick fatta svåra och tuffa beslut på egen hand och det var inledningsvis svårt att få förståelse för att det behövdes ett samlat grepp och arbete tillsammans. Att få andra att förstå att det krävdes snabba beslut. Men det blev bättre!

När det blev allt tydligare hur pass allvarlig covid-19-pandemin var steppade även VGR upp som organisation tycker Marga Brisman. Hälso- och sjukvårdsdirektören klev in och tog över den särskilda sjukvårdsledningen, det blev tydligare möten, uppdrag och ansvarsfördelning.

– VGR har gjort ett fantastiskt arbete. Det var trögt i början men när vi sen fick ordning på organisationen har alla gjort ett otroligt arbete. Då menar jag alla, självklart vården och de som jobbat med patienterna som varit extra utsatta, men också exempelvis Västtrafik och resten av VGR. Det finns inte någon i VGR som inte jobbat för detta på något sätt. Även de privata vårdgivarna slöt upp.

En annan världsbild

Pandemin har påverkat Marga Brisman på flera sätt. Hon tycker hon har haft stor nytta av sitt finska påbrå och sin morfars militära bakgrund när det gäller att kunna peka med hela handen och ta nödvändiga beslut. Hon har lidit av att inte kunna åka och besöka sin mamma på seniorboendet i Helsingfors och synen på omvärlden har till viss del förändrats.

– Jag har sett hur olika vi människor reagerat på pandemin. Hur rädda vissa blivit och hur ifrågasättande vissa blev till olika saker. Människor har varit ganska elaka mot varandra.

– Jag har nära kollegor som blivit påhoppade och fått hotbrev och jag har sett en mörkare sida hos människor som jag inte riktigt förstått att vi hade. Men jag har också sett hur vi människor verkligen kan jobba och göra mycket ihop. Tillsammans kan vi åstadkomma otroligt mycket.

Lärdomar

När det gäller lärdomar för framtiden så har Marga Brisman en lång lista.

  • Spana och var på tå för all information som kommer så att du inte blir tagen på sängen.
  • Du behöver inte kunna allt själv men känna till vilka som kan och våga fråga när du inte kan.
  • Vi klarar av mer än vi tror.
  • Nyttja ditt kontaktnät! Använd hela ditt nätverk, vi hade nationella chefläkaravstämningar kontinuerligt och hjälpte varandra.
  • Se till att ha en bra kontinuitetsplanering
  • Underskatta inte behovet av kontakten med medborgarna och alla medarbetare. Snabba kommunikationsvägar åt alla håll är mycket viktigt.

– Det positiva är ändå hur vi klarat av pandemin tillsammans. Det är första gången VGR verkligen känts som en region, att nu är det VGR som jobbar. Alla olika förvaltningar och privata aktörer har gått åt samma håll och jobbat för samma mål, vi har gjort det tillsammans, säger Marga Brisman.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

I slutet av mars 2023 lämnar Västra Götalandsregionen den särskilda covid-19-organisation som varit aktiv i över tre år för att hantera pandemin. Med anledning av detta har VGRfokus intervjuat flera företrädare som haft centrala roller under pandemiarbetet.

Läs övriga texter här:

Åtta röster om tre år med pandemin

Tre år med pandemin – röster från stormens öga