Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Anders Lygdman

VGR stöttar vården i Somaliland efter torka och hungersnöd

Afrikas horn, där Somaliland ligger, har de senaste åren upplevt sin värsta torka på länge. Detta påverkar hela samhället, inte minst sjukvården som är i stort behov av stöd utifrån. Därför har Västra Götalandsregionen i sitt biståndsarbete fokuserat på området, bland annat genom att hjälpa till med att öppna en ny avdelning för mödra- och barnhälsovård.

– Med hjälp av donerad sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial från bland annat VGR har Bali-Gubadle Health Center i Somaliland öppnat en ny vårdavdelning och ökat vårdkapaciteten med 30 procent. Detta har stärkt mödra- och barnhälsovården för kvinnor och barn från 600 hushåll i området, säger Anders Lygdman, ansvarig internationellt materialbistånd på Sahlgrenska International Care.

Västra Götalandsregionen (VGR) stöttar andra länder med bland annat bistånd, utbildning och vård via Sahlgrenska International Care, universitetssjukhusets centrum för internationella samarbeten. Under senaste året har mycket av biståndet varit fokuserat på Ukraina, men även andra delar av världen tar emot hjälp från VGR.

Torka och hungersnöd påverkar hälsan

Under 2022 bidrog VGR till exempel till den svenska biståndsorganisationen Human Bridges drygt 20 sändningar till Somaliland. 

Somaliland är utsatt därför att befolkningen är beroende av de två årliga regnperioder som medför tillgång till vatten och gröda. De senaste två åren har dessa i stort sett uteblivit med katastrofala följder.

Boskapen dör och många människor har tvingats lämna sin traditionella livsstil och söka sig till städerna för att överleva. Redan under normala omständigheter är landet känsligt för sjukdomar som malaria och kolera, men nu är situationen förvärrad på grund av hungersnöd.

Bättre vård till kvinnor och barn

För att se till att biståndet hamnar rätt och ger effekt har personal från Sahlgrenska International Care varit på plats i Somaliland tre gånger för att göra uppföljningar. Vid den senaste vistelsen besöktes sju vårdinrättningar som mottagit bistånd, allt från universitetssjukhuset i Boroma till Bali-Gubadle Health Center, en mödra- och barnavårdscentral på landsbygden.

Bali-Gubadle Health Centers primära målgrupp är kvinnor och barn från 600 hushåll i området. Syftet med kliniken är att tillhandahålla grundläggande mödravård. Genom det vill man bland annat minska andelen förlossningar som sker utan utbildad personal.

Kommande regnperiod verkar utebli

Under våren 2022 donerade Human Bridge en container med sjukhusutrustning och förbrukningsmaterial till kliniken, vilket möjliggjorde för kliniken att öppna en ny vårdavdelning. 

Situationen i Somaliland är pressad och många har det svårt, inte minst då den kommande regnperioden verkar utebli. Det känns därför viktigt att ha varit på plats och fått se att det vi kan bidra med kommer till nytta. Mer hjälp kommer att behövas och vi kommer tillsammans med Human Bridge att fortsätta att ge det stöd vi kan, säger Anders Lygdman. 

Text: Paulina Sarbinowska
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: 

Bali-Gubadle är lokaliserat 150 km söder om huvudstaden Hargeisa, alldeles vid den etiopiska gränsen. Distriktet har kring 18 000 invånare som i huvudsak är pastoralister. Det innebär att huvudsysslan är boskapsuppfödning, främst kameler men även getter. Den pastoralistiska, eller nomadiska, livsstilen innebär att familjerna inte är bofasta permanent utan följer tillgången till bete och vatten för sin boskap. I tätorten Bali-Gubadle finns viss tillgång till samhällsservice, som skola och vård, men den når långt ifrån alla. 

VGR har gjort tre resor till Somaliland för att följa upp biståndet dit: 2022, 2017 och 2014.


LÄS OCKSÅ: Seb fixar skolgången med hjälp av rullstolen från VGR


Sahlgrenska International Care är Sahlgrenska Universitetssjukhusets centrum för internationella samarbeten som bidrar till utveckling av vård, både lokalt och globalt. 

Det innebär högspecialiserad vård för internationella patienter, utbyten för sjukvårdspersonal, internationellt materialbistånd, specialistprogram för internationella läkare och tandläkare, samt utvecklingssamarbeten för global hälsa.

Samarbetet med bra biståndsorganisationer är avgörande för att biståndet ska nå fram till platser där det behövs som mest.


Under 2022 donerade VGR totalt cirka 15 containrar med bistånd. Det kan jämföras med omkring 10–12 under pandemiåren och 20–25 före pandemin.

30 procent av biståndet under 2022 gick till Ukraina. Resterande 70 procent gick till länder i Östafrika – varav de stora mottagarna är Etiopien och Somalia – samt Rumänien.


Exempel på donationer som stod ut under 2022 jämfört med tidigare år: 

1 reservkraftsaggregat som donerades från Västfastigheter 

1 hjärtövervakare från NU-sjukvården 

18 diatermiapparater från Medicinteknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

10 dialyser från Njurmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

30 nya rollatorer från Hjälpmedelscentralen, Regionservice

Bild: Anders Lygdman