Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Ines Sebalj

VGR tilldelas sex nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård

Västra Götalandsregionen (VGR) får sex nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Det handlar bland annat om svåra hudsymptom, avancerad bäckenkirurgi och  tarmrehabilitering för barn. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Socialstyrelsen har beslutat att ge VGR sex nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård (NHV). Tillstånden avser:

  • Svåra hudsymtom
  • Resttillstånd efter polio
  • Avancerad bäckenkirurgi
  • Tarmrehabilitering för barn
  • Visceral transplantation
  • Vård vid tarmsvikt hos vuxna

– Det är mycket roligt att vi bedöms bedriva så pass bra och avancerad vård inom dessa områden så att Socialstyrelsen ger oss tillstånd att bedriva högspecialiserad vård för hela landet, säger hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Looström Muth.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i dag flera NHV-tillstånd inom olika medicinska områden och är framstående inom flera typer av cancervård. Med det nya tillståndet för avancerad bäckenkirurgi kommer nu vård kunna ges till patienter i hela Sverige som till exempel drabbas av cancer i organen i bäckenet.

Det kan röra sig om tjock- och ändtarmscancer som växer över mot ben, nerver eller kärl, avancerad urinblåscancer, eller återfall av tjock-, ändtarms-, gyn- eller prostatacancer där man gett strålning i bäckenet.

– Jag har haft patienter som haft svåra smärtor som gör det svårt att stå och gå eller svårt ha ett fungerande liv och gå på toaletten. När de har genomgått kirurgin kan de efter rehabilitering gå, stå och sitta igen, säger Eva Angenete, professor inom kolorektalkirurgi vid Göteborgs universitet och överläkare inom Verksamhet Kirurgi Östra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se

Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.