Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Charlotte May / Pexels

Förbättrad tillgänglighet till BUP genom En väg in

Genom enklare kontaktvägar, samlade remissbedömningar och en regional utredningsenhet har projektet En väg in kunna förbättra tillgängligheten till BUP i Västra Götaland. Det konstateras i en slutrapport av projektet som numera blivit en ordinarie del av vården i VGR.

I mars 2022 startades En väg in i Västra Götaland som går ut på att öka tillgängligheten till den barn- och ungdomspsykiatriska vården, BUP. Genom ett nummer, 010 – 435 86 50, kan alla som bor i Västra Götaland få råd och stöd kring ett barns psykiska ohälsa och vid behov slussas vidare inom vården.

– En väg in har gjort att alla föräldrar och unga i regionen som är oroliga för sin egen eller sitt barns hälsa har ett telefonnummer som är tillgängligt varje vardag och som de kan ringa för att få rådgivning och stöd och vid behov bokas in på besök, säger Sara Lundqvist, överläkare En väg in.

Sedan starten har det blivit över 12 300 samtal. De allra flesta från föräldrar och anhöriga men det är även vanligt att skolors elevhälsa ringer eller primärvård och socialtjänst. De flesta samtal slutar med rådgivning men telefonrådgivningen kan också leda till att patienten uppmanas besöka sin vårdcentral eller att man bokas in för ett första besök på BUP. Ett fåtal fall leder till att den akuta BUP-jouren kopplas in.

– En väg in har minskat väntetiden till första besök i regionen och lett till att alla barn och unga som behöver specialistvårdens insatser får en tid i handen efter att bedömning är gjord, Erika Haglöf, enhetschef En väg in.

Samlad remissbedömning

En väg in tar dessutom hand om alla remisser till BUP i Västra Götaland och har förmåga att göra egna utredningar. Drygt 17 000 remisser har hanterats sedan starten och det innebär att lokala BUP-mottagningar kunnat lägga mer kraft och tid på sina patienter. Det säkerställer också en mer jämlik vård i Västra Götaland.

– Genom att alla remisser och telefonbedömningar görs på ett enhetligt sätt i hela regionen blir det mer jämlikt. Tidigare var det skillnad mellan olika förvaltningar på vilket innehåll som krävdes för att en remiss skulle tas emot och på remissernas innehållskrav. Barn och unga fick därför hjälp på olika vårdnivåer beroende på var i regionen de bodde, säger Sara Lundqvist överläkare EVI

Alla barn och unga som vid remissbedömning triageras till BUP får i samband med remissbedömningen en tid bokad på sin lokala BUP-mottagning oavsett var i regionen den ligger. Tidigare fick flertalet patienter enbart information om att de stod i kö till BUP, men ingen tid.

Gör egna utredningar

Ett tredje ben som En väg in står på är verksamhetens möjlighet att göra egna utredningar av NPF, som autism och ADHD. Ungefär två tredjedelar av ärendena till BUP handlar om NPF och En väg in har möjlighet att göra 700 första besök och utredningar per år.

– Genom att första besöken inte längre görs på de lokala mottagningarna frigörs kapacitet för att omhänderta andra patienter, säger Erika Haglöf.

Varje patient får information inför uppstart om vad det innebär att få en utredning vid den regionala utredningsenheten och kan välja att i stället utredas vid sin lokala mottagning. Enheten genomför första besök och utredning, och efter avslutad utredning remitteras patienterna vidare utifrån behov.

Om det finns behov av fortsatt kontakt med BUP, remitteras patienten till sin lokala mottagning som övertar vårdansvaret inom 30 dagar.

Framtiden

Från och med 2024 ingår En väg in i ordinarie uppdrag för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Och även om tillgängligheten förbättrats finns det mer att jobba på konstateras det i slutrapporten. Det är viktigt att alla fortsätter jobba enligt de arbetssätt som tagit fram och det går även att hitta mer samverkan med de västsvenska kommunerna.

När slutrapporten godkändes i Regionstyrelsen beslutades även att:

  • Regionstyrelsen tillskriver strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden för omhändertagande av rekommendationen om regional samverkansmodell med kommunerna om remiss till specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård.
  • Regionstyrelsen uppmanar sjukhusstyrelserna för NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus att säkerställa det fortsätta arbetet med genomförandet av En väg in och den regionala utredningsenheten.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: En väg in

En väg in är ett regiongemensamt kontaktcentrum, med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från invånare (barn och ungdomar 0–17 år och/eller vårdnadshavare) samt remisser och rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners. En väg in är öppet klockan 08.00 till 16.30 helgfri måndag till fredag och tar då emot telefonsamtal från invånare, andra vårdgivare och samverkanspartners samt bedömer remisser till som inkommer till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland.

En väg in nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.

Läs mer om En väg in på deras hemsida.

Slutrapporten om En väg in finns att läsa här.