Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Från Kungshöjd Barnmorskemottagning. Bild: Tommy Pherson

”För vissa kan en liten regnbågssymbol göra stor skillnad”

När köerna till Västra Götalandsregionens HBTQ-diplomering växte sig långa gjordes utbildningen digital. Ett år senare är 700 personer igång med processen.

– Jag pratar om kursen med alla, gå den! säger Malin Kjaergaard som nyligen deltog.

Kanske har du sett klistermärket med de färgglada klossarna och texten “HBTQ-diplomerad verksamhet”? Många vårdavdelningar har det på dörren för att signalera att de arbetar aktivt med frågor kring kön och sexualitet.

Tanya Charif
Tanya Charif.

– Att vara diplomerad visar att det finns en strävan, att man anstränger sig för att erbjuda en likvärdig och inkluderande sjukvård för alla invånare, säger Tanya Charif på Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa (KSH).

Tillsammans med Frida Särén ansvarar hon för den utbildning som ligger till grund för HBTQ-diplomeringen. Utbildningen riktar sig till såväl enskilda anställda som till privata och offentliga vårdinrättningar i Västra Götaland och intresset för att diplomera sig är stort.

Ville ha verktyg

Första steget är en kurs på nätet som deltagarna genomför individuellt och i egen takt. Utbildningen fokuserar på samhällets normer och hur lätt vi själva gör antaganden om människor vi möter utifrån våra stereotypa föreställningar.

Nästa steg är ett digitalt seminarium där deltagarna får diskutera olika fallbeskrivningar och dela med sig av erfarenheter och funderingar. En stor del av samtalet brukar handla om språk och ordval.

– Språket har stor betydelse, säger Tanya Charif. Ett inkluderande språk innebär att vi byter ut ord som pojkvän och flickvän mot mer könsneutrala alternativ, som partner eller anhörig, men det är inte alltid självklart hur man ska formulera sig.

– Ingen vill trampa i klaveret eller kränka någon, tillägger Frida Särén. Därför är det bra att öva på formuleringar tillsammans.

”Ett jättefint möte”

Malin Kjaergaard jobbar som undersköterska på Sjöstadens vårdcentral i Mariestad. Hon föreslog själv för sin chef att hon skulle gå utbildningen.

Malin Kjaergaard
Malin Kjaergaard.

– Frågorna intresserar mig så jag hade en del förkunskaper, men kursen gav mig ändå jättemycket och innehöll många konkreta exempel, berättar Malin Kjaergaard.

Efter utbildningen höll hon en föreläsning för sina kollegor och på deras initiativ köpte hon också in regnbågspins till dem så att de kunde visa att de skaffat sig kunskap och agerar normmedvetet.

Redan dagen efter berättade en kollega om ett möte där den lilla symbolen gjorde stor skillnad.

– Det var en äldre patient som först var både blyg och osäker, men så fort hen såg broschen slappnade hen av, berättar Malin Kjaergaard. Min kollega sa att det blev ett jättefint möte där hen kunde öppna sig och berätta om sin samkönade partner. Hade hon inte burit broschen hade det säkert inte blivit så bra.

Livslångt arbete

Frida Särén
Frida Särén.

När en verksamhet vill diplomera sig är det viktigt att hela personalen känner sig delaktig i arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Åtgärderna kan handla om alltifrån könsneutrala skyltar utanför toaletterna till regelbundna samtal i personalgruppen kring kön och sexualitet. Att HBTQ-diplomera sig är en process som både kan och bör ta tid, betonar Frida Särén.

– Diplomeringen är absolut inte någon quickfix. Ska vi ändra beteende behöver vi stanna upp och reflektera över vårt beteende. Det är en livslång process.

Text: Benedikta Cavallin
vgrfokus@vgregion.se

Den 10–16 juni pågår West Pride i Göteborg. Mer om West Pride och VGR:s HBTQ-arbete.


Om normer

Tre vanliga normer som påverkar vårt tänkande:

  • Heteronormen – alla förväntas vara heterosexuella tills de säger något annat.
  • Tvåsamhetsnormen – alla förväntas vilja ha en partner, men bara en.
  • Barnnormen – alla förväntas vilja ha barn.

HBTQ-diplomering

  • Syftet är att stötta medarbetarna så att de kan erbjuda en likvärdig vård och service till alla medborgare oavsett kön och sexuell läggning.
  • Möjligheten att diplomera sig har funnits sedan 2010.
  • För att komma till rätta med väntetiden blev utbildningen digital 2023. I samma veva blev den också kostnadsfri.
  • 200 verksamheter i regionen är diplomerade och ytterligare 15 är på gång. Därutöver har många anställda genomgått utbildningen individuellt.
  • Just nu är 700 personer igång med utbildningen.
  • En hbtq-diplomering kan genomföras av alla verksamheter inom den regionfinansierade hälso- och sjukvården i VGR. Även privata vårdgivare som har avtal med VGR kan genomföra en hbtq-diplomering.

Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa (KSH) är en del av Västra Götalandsregionen (VGR).


LÄS OCKSÅ: