Vårdpersonal som går i en sjukhuskorridor.

Kränkningar mot vårdpersonal ökar – rutiner utreds

Kränkande behandling från patienter och deras anhöriga är ett växande problem för vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR). Nu föreslås regiongemensamma rutiner för hur kränkningar...

Sällsynta diagnoser allt vanligare

Omkring en halv miljon människor i Sverige lever med sällsynta sjukdomar och tillstånd. Tack vare ny teknik och nya metoder upptäcks allt fler sällsynta...

Sjukhusens hårda arbete gav resultat – ekonomin förbättrad

Sjukhusens kostnader har bromsats upp och totalt sett är Västra Götalandsregionens (VGR) resultat för 2019 bättre än budgeterat. – Det är många verksamheter som arbetat...
Röntgensjuksköterska, fysioterapeut, tandhygienist och barnmorska är några yrken som VGR har stort behov av framöver

Här är 10 yrkena med störst chans till jobb

Funderar du på vilket yrke du ska satsa på för att ha störst chans att få jobb? Här är listan över utbildningar som i det...

Här är Västra Götalands mest populära vårdcentraler

En övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får. Det visar resultaten från den...

Mer avancerad vård leder till fler skadeanmälningar

Förra året skickades närmare 2900 anmälningar om patientskador I Västra Götaland till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Det är fler anmälningar än tidigare år och...
Eva Lindahl som jobbat på samma arbetsplats i 50 år

Eva (67) har jobbat 50 år på samma arbetsplats – ”Privilegium att jobba vidare”

När Eva Lindahl som nybliven läkarsekreterare slog sig ned vid sin skrivmaskin på röntgen på Sahlgrenska sjukhuset den 22 december 1969 kunde hon säkert...

Stor ökning av igångsatta förlossningar i VGR

Hösten 2019 ökade antalet igångsatta förlossningar från 20 till 30 procent på Västra Götalandsregionens sjukhus (VGR). – I praktiken följer vi redan den senaste forskningens...

Så mycket måste koldioxidutsläppen minska i Västra Götaland

Från och med nu, januari 2020, måste koldioxidutsläppen i Västra Götaland minska med 16 procent årligen enligt en rapport från Uppsala Universitet. Annars uppfyller...

Satsning på ungas psykiska hälsa prisas

2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas...