Cyklotronen lyfts på plats den 21 maj 2015 efter att den stora pluggen i förgrunden lyfts ur dagen före. Ett lyft som förorsakade ett drama då den först inte kunde rubbas. FOTO: Petra Bergström

VGR:s GÖMDA RUM: Den 20 maj 2015 blev en av de nervösaste dagarna i Sahlgrenska Universitetssjukhusets historia. Det var dagen innan den nya cyklotronen skulle sättas på plats i det nybyggda valvet. Problemet var bara att pluggen i taket inte gick att få ur.

Cyklotronen köptes in för att kunna tillverka radioaktiva isotoper som används för avancerad diagnostik.

Dagen innan cyklotronen skulle lyftas på plats i sitt valv skedde flera saker simultant. Dels startade transporten från Uppsala, dels skulle man förbereda på plats genom att ta ur pluggen i taket så att cyklotronen kunde lyftas ner morgonen efter.

Transporten från Uppsala skedde på en specialbyggd trailer för att kunna fördela vikten av cyklotronens 20 ton på vägbanan. Trots detta var transporten föremål för tillstånd av Vägverket och fick bara köras en speciellt utpekad väg med rätt bärighet och broar som klarade vikten.

20 ton på 1,6 m2

På grund av den koncentrerade vikten av 20 ton på en yta av 1,6 m2 så kunde den inte bara stanna varsomhelst när transporten väl var på väg till Göteborg.

Samtidigt på SU gjorde man nödvändiga förberedelser för att kunna lyfta ner cyklotronen i valvet. En speciell kran byggdes upp – den enda i sitt slag i Västsverige – som skulle mäkta med de 20 tonnen. Dessutom skulle den tvådelade pluggen med ett totalt djup på drygt två meter lyftas ur. Det var nu dramat började på allvar.

Cyklotronen för tillverkning av radioaktiva isotoper har tillverkats i Uppsala och är en svensk uppfinning. Den väger 20 ton och har en volym på 6,8 m3. FOTO: Robert Emilsson

Arbetet med att lyfta den översta pluggen började på morgonen, men den vägrade att låta sig rubbas. Enligt Arne Hansson, som då var samordnare av gränssnittet teknik – fastighet, så hade den nypt fast och var omöjlig att få ur som tänkt.

– Vi insåg att vi skulle få rejäla problem med transporten av cyklotronen om vi inte fick ur pluggen i tid, kommenterar Arne.

Plan B för transporten

Samtidigt som ansträngningarna att få ur pluggen intensifierades började projektledningen att utarbeta en plan B för transporten om man inte lyckades få ur pluggen innan transporten skulle anlända nästa morgon. Till slut lyckades man hitta en plats hos det lokala transportföretaget där man skulle kunna ställa av cyklotronen så att inte trailern skulle behöva cirkulera oavbrutet om det värsta inträffade.

På byggplatsen konstaterade man att de fyra domkrafterna – med totalt 800 tons lyftkraft – som användes för att lyfta pluggen inte klarade av att rubba den. Efter att ha övervägt ett flertal alternativ valde man att borra hål i de fyra hörnen för att på så sätt försöka minska friktionen. Efter några timmars borrande gjordes ett nytt lyftförsök och glädjen var stor när pluggen rörde sig och till slut kom ut vid 16-tiden.

Nu återstod den andra halvan av pluggen. Även denna trilskades under några timmar. Nu var det precisionsarbetet att lyfta synkront i de fyra hörnen som krånglade. Men till slut lyckades man lyfta balanserat och den sista delen av pluggen kom ut vid 19-tiden på kvällen.

Pluggen till valvet lyfts på plats igen efter att cyklotronen installerats. FOTO: Petra Bergström

Arne Hansson och de övriga på plats kunde andas ut och plan B för transporten behövde aldrig aktiveras. När cyklotrontransporten anlände på morgonen dagen efter så förlöpte allt enligt planerna och cyklotronen kunde lyftas på plats i sitt valv.

Startade 2005

Byggprojektet för Bild- och interventionscentrum startade redan 2005 och strålskyddsexperten Petra Bergström var med från början. Hon är en av de få personer som har tillträde till valvet där cyklotronen står.

– Ja, det har varit ett långt, men mycket spännande projekt, säger Petra. Det började med rivningen av två gamla hus, fortsatte med de grundläggande arbetena med två våningar under mark för bland annat cyklotronen och sedan konstruktionen av byggnaden ovanpå med sina sex våningar.

Cyklotronen invigd

I september 2016 invigdes Bild- och interventionscentrum och samtidigt togs cyklotronen i bruk för provdrift. Under 2017 har tester pågått för att bekräfta att krav på byggnad och utrustning uppfylls och onsdagen den 2 maj 2018 invigdes cyklotronen.

Valvet där cyklotronen står består av totalt 2,1 meter tjocka väggar golv och tak. Inneslutningen ska bromsa strålningen som uppstår under produktion. Efter ett antal år måste innerskalet på inneslutningen bytas ut då det efterhand aktiveras och strålar så att det inte går att vistas i valvet. Det går inte att vistas längre stunder inne i valvet mellan produktionstillfällena då strålningsnivåerna är höga och under pågående produktion är stråldoserna livsfarliga. Verksamheten är starkt reglerad med skalskydd, rutiner och tekniska lås för att förhindra missöden.

Strålskyddsexpert Petra Bergström och cyklotroningenjör Olof Johnsson är några av de få personer som får vistas inne i valvet där cyklotronen står. FOTO: Thomas Schulz Rohm

– Det har varit mycket spännande att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet i Västra Götalandsregionen, avslutar Petra. Trots att det nu gått tolv år sedan vi startade projektet så är det fortfarande motiverande att gå till jobbet varje dag.

Text: Thomas Schulz Rohm
vgrfokus@vgregion.se


FAKTA:
Bild- och Interventionscentrum

Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inrymt i ett helt nytt hus på 21 000 kvadratmeter i anslutning till SU:s huvudbyggnad i Göteborg. Den totala investeringen låg på två miljarder kronor. Första spadtaget togs för fem år sedan och i mitten av maj 2016 togs den första patienten emot.

Målet med nya Bild- och interventionscentrum är att kombinera den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen. Detta för att ge invånare i hela Västra Götalandsregionen ännu bättre förutsättningar att få en bättre, snabbare och säkrare vård.

Ny teknik för att framställa bilder inifrån kroppen

Gemensamt för all verksamhet i den nya sjukhusbyggnaden är användandet av bildgivande teknisk utrustning. Det innebär att många olika bilder skapas samtidigt för undersökning och diagnos av sjukdom eller skada, och kan innefatta röntgen, magnetresonans-tomografi (MR), ultraljud, datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) eller kombinationer av dessa. Utrustningen är i många fall väldigt tung och utrymmeskrävande, samtidigt som både den och verksamheten ställer speciella krav på miljön som den ska placeras i. Exempelvis krävs mycket hög luftkvalitet i hybridsalarna och renrum för läkemedelstillverkning och en hög kapacitet för IT och bildlagring.

Första cyklotronen i Västra Götaland

Under markytan har en cyklotron placerats. Cyklotronen ska försörja bland annat de PET-kameror som finns i huset med radioaktiva isotoper och är den första cyklotronanläggningen för produktion av radioaktiva läkemedel i Västra Götalandsregionen. Producerade isotoper och radioaktiva läkemedel transporteras från cyklotronen i källarplanet till användaren längre upp i huset på ett strålsäkert sätt.

Nya arbetssätt

Bild- och interventionscentrum rymmer den modernaste utrustningen som finns att tillgå just nu för bilddiagnostik och interventioner samt flera hybridsalar, där kirurgi och bilddiagnostik kan utföras i samma rum. De olika verksamheter som delar på hybridsalarna ska inte bara samsas om lokaler och utrustning, utan också arbeta tillsammans på helt nya sätt. Dessutom utförs arbetet i en ny miljö med avancerad medicinteknik som personalen måste lära sig att hantera praktiskt, samtidigt som man utvecklar nya arbetssätt.


VGR:s GÖMDA RUM:

En artikelserie som besöker ”rum”, verksamheter eller företeelser som få känner till och kanske aldrig får komma i närheten av. Vi kommer att besöka hela Västra Götalandsregionen och i princip alla verksamheter därför att alla har något att visa upp som kan berätta en intressant historia.

Har du tips om gömda rum i VGR är du välkommen att kontakta oss på: vgrfokus@vgregion.se.