Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bredare vaccin mot influensa – ”sannolikt färre allvarligt sjuka”

Inför nästa influensasäsong säkrar Västra Götalandsregionen (VGR) upp med ett bredare vaccin.

Vintern må kännas långt borta men WHO har redan tidigare i år bedömt vilka stammar av influensa som kommer att dominera den kommande säsongen och det är nu man beställer vaccin för att hinna få fram doserna i tid.

Under den gångna säsongen visade det sig att den bedömning WHO hade gjort inte stämde med hur influensan faktiskt blev. Vaccinet hade därför dålig effekt.

Influensa A är det virus som är bäst på att förändra sig och som kan orsaka pandemier som Spanska sjukan, Asiaten och Svininfluensan. Influensa B är inte lika föränderligt men kan ge lika svår sjukdom hos personer med sämre immunförsvar.

Ingen garanti

– Hur sjuk du blir beror till stor del på hur gott immunförsvar du har och om du har andra sjukdomar eller är en äldre person, säger Gunilla Ockborn, smittskyddsläkare i VGR.

Tidigare har det vaccin som VGR köpt in haft tre stammar, två av influensa A och en av influensa B. Det nya vaccinet, så kallat fyrvalent innehåller två stammar av vardera A och B. Vaccinet är av samma sort som använts i VGR i flera år med ytterligare en vaccinstam.

– På sikt blir effekten av vaccinet bättre men det kan aldrig skydda till 100 procent. Vaccinet är till för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och död men det skyddar dig därmed inte garanterat från att bli sjuk i influensa. Med det nya bredare vaccinet kommer sannolikt färre personer som vaccinerat sig att bli allvarligt sjuka, säger Gunilla Ockborn.

Oftast lindrigare

En vaccination har inte livslång effekt eftersom virus förändrar sig, utan varar en säsong. Det gör att man måste vaccinera sig varje år.

Unga friska personer svarar bättre på vaccin än gamla och sjuka som är de som bäst behöver det.

Gunilla Ockborns råd är trots detta att äldre och sjuka personer liksom yngre med kroniska sjukdomar bör vaccinera sig.

– Vaccin är det bästa skyddet som finns mot influensa. Även om du trots vaccination blir sjuk i influensa så blir sjukdomen oftast lindrigare. Är du ung och till exempel hjärt/lungsjuk har du mycket att förlora på att bli allvarligt sjuk och kanske till och med dö.

Det nya vaccinet är dyrare per dos att köpa in för VGR men det kommer inte att drabba de som väljer att vaccinera sig inför nästa säsong.

Mer information om säsongsinfluensa på Smittskydd Västra Götalands webbplats.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se