Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Patienter hamnar mellan stolarna när samordningen brister säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Patienter mellan stolarna när samordning brister

Vårdens största utmaning är bristande samordning mellan olika vårdaktörer och det leder till att patienter hamnar mellan stolarna. Även OECD konstaterar detta. För att kunna lösa problemen krävs bland annat moderna IT-system och ändrad lagstiftning.

– Vi behöver ta större ansvar för hela patientens behov och för samtliga vårdkontakter oavsett om patienten är hos oss eller annan vårdgivare, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR.

Inom svensk hälso- och sjukvård finns en omfattande sjukhusbaserad vård, ett stort antal vårdgivare i primärvården och många kommunala aktörer. Myndigheten för vårdanalys bedömer att en miljon människor i Sverige har behov av insatser från flera aktörer.

Endast drygt hälften av patienterna upplever att de får den samordning de behöver. Trots mängder av regleringar och försök till lösningar lyckas svensk hälso- och sjukvård i regel dåligt. Det får negativa konsekvenser för patienter, närstående, medarbetare och skattebetalare.

– Dagens vårdsystem är byggt runt diagnoser och runt vår organisation i stället för att vara byggt runt patienter som har många olika behov. Det gör det svårt att samordna och patienten får ofta själv samordna sin vård mellan olika enheter på sjukhus och mellan olika enheter i primärvård, kommunalvård och kanske andra aktörer, säger Ann Söderström.

”Lagstiftningen bör ändras”

Det är besvärligt för patienter som trillar mellan stolarna. För att överbrygga samordningsgapet mellan vårdaktörer måste man få helhetsbild över patienters vårdbehov. Två viktiga steg på vägen dit är att dels införa moderna IT-system som får olika journalsystem att fungera bättre ihop. Dels ändra lagstiftningen så att patientinformation kan delas över aktörsgränser förutsatt att patienten vill det.

– Lagstiftningen släpar efter våra moderna arbetssätt där vi är många aktörer runt en patient. Lagen bör därför ändras så att det bli en modern lagstiftning som tillåter att vi delar information med patients medgivande.

Lyfter debatten

Västra Götalandsregionen anordnar i år ett seminarium i Almedalen där frågan om bristande samordning diskuteras utifrån flera perspektiv.

– Det är jätteviktigt att vi lyfter den här debatten i Almedalen. Den moderna vården behöver stöd av moderna IT-system och en modern lagstiftning. Och med respekt för patientens integritet. Man ska själv kunna välja vilken information som delas till andra vårdaktörer.

– För det handlar också om att göra ett effektivt jobb runt patienterna och att man ska känna sig trygg med att vi vet vad vi gör runt patienten, säger Ann Söderström.

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


 Faktabakgrund: Regeringen har utsett särskild utredare

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Läs mer om pågående utredning här.

Fakta: Seminariet i Almedalen om bristande samordning

Svensk vård och omsorgs största utmaning är bristande samordning mellan kommun, primärvård och sjukhus. Även OECD konstaterar detta. Hur åstadkommer vi en bättre samordning ur patienters och brukares perspektiv?

När: 2 juli 2019, klockan 14.15-15.00
Var: Almedalen, Västsvenska Arenan, lokal Havet
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Seminariet livesänds via denna Facebooksida och kan även ses i efterhand.