Bild på vårdpersonal från Medicinavdelning 209, Alingsås lasarett
Bra strokevård handlar om ett framgångsrikt lagarbete.

Medicinavdelning 9 på Alingsås lasarett har för andra året i rad utsetts till årets strokeenhet av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

– Det här är hela lasarettets pris. Tack vare vårt goda samarbete mellan avdelningar och professioner ger vi våra patienter ett snabbt, effektivt och tryggt omhändertagande, säger Anna Lindh, avdelningschef för medicinavdelning 9.

”Litet lasarett med bra rutiner”

Riksstroke är ett kvalitetsregister som kontrollerar att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Registret innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

– Alingsås lasarett har Sveriges bästa strokevård enligt Riksstrokes kriterier. Det är ett litet lasarett som har arbetet fram bra rutiner. Vi på Riksstroke gratulerar Alingsås lasarett till ett fantastiskt jobb, säger Per Ivarsson, kanslichef på Riksstroke.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och därför krävs omedelbar vård på sjukhus. Varje år registreras cirka 22 000 insjuknanden i stroke.

Frida Rydeling
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om Alingsås lasarett:

Alingsås lasarett är ett sjukhus inom Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen. Sjukhuset har ett upptagningsområde på cirka 100 000 invånare och har runt 700 anställda. Varje år vårdas ungefär 204 patienter för stroke på Alingsås lasarett.