Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Att bry sig om sin familj och sina vänner är de egenskaper som invånarna i Västra Götaland beundrar mest enligt en undersökning från Göteborgs Universitet.

17 personliga egenskaper vi beundrar mest – och minst

Familj och vänskap är viktigare för oss än karriär, miljö och kändisar. Vi verkar också ha en tendens att i högre grad respektera människor som är lika oss själva.
Anders Carlander, forskare vid Göteborgs Universitet har undersökt sjutton olika personliga egenskaper som väcker respekt bland invånarna i Västra Götaland.

Undersökningen baseras på frågor till 6000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år.

– Att jämföra sig med andra människor är ett medfött beteende. Det gör att vi kan förhålla oss till normer och sammanhang, och samtidigt lära oss en del om oss själva. Oftast jämför vi oss med andra som har det bättre eller med personer vi ser upp till, säger Anders Carlander.

Anders Carlander
Anders Carlander

Men vad säger det egentligen om oss själva? Respekterar vi främst människor som är lika oss själva? Eller handlar det om vilka människor vi vill bli?

Personliga egenskaper

Anders Carlander bestämde sig för att undersöka saken och resultatet blev en av 12 forskningsstudier i boken ”Ingen kommer undan kulturen” från SOM-institutet som släpps idag.

– Sannolikt finns det en ganska stor överensstämmelse mellan personer man ser upp till och egna värderingar. Det här kapitlet handlar om hur invånarna i Västra Götaland ser på egenskaper hos andra människor, mer specifikt vilka egenskaper hos andra som gör att de respekterar dem extra mycket, säger Anders Carlander.

Frågan som ligger till grund för kapitlet innehåller sjutton olika personliga egen­skaper och lyder: Vilka egenskaper hos andra gör att du respekterar dem extra mycket? Är det för att de…”. Svarsskalan är femgradig och går från 1 ”Inte alls” till 5 ”mycket”.

Familjen först

Högst rankas personer som är bra vänner och bryr sig om andra. 64,7 procent tycker att det är en mycket viktig egenskap. På andra plats kommer att ta hand om sin familj och på tredje att vara en bra förälder. Att vara förmögen eller känd är inte speciellt viktiga egenskaper och hamnar i botten av listan.

– Det verkar finnas en hög samstämmighet om att sociala egenskaper är viktiga när det kommer till att bli respekterad av andra. Det verkar å andra sidan inte lika viktigt att göra karriär eller vara känd för att kunna bli respekterad extra mycket. Kort och gott, dina hjältar säger mycket om vem du är men förmodligen också ganska mycket om vem du vill bli, konstaterar Anders Carlander.

Den västsvenska SOM-undersökningen är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet (GU) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Varför är VGR intresserad av vilka egenskaper befolkningen respekterar hos andra människor?

– Vi har ett huvudansvar för regionens långsiktiga utveckling. När det gäller synen på vilka vi har respekt för finns i forskningen en tendens att materiella värden tar över allt mer – inte minst i USA. Vi kan visa att traditionella värden fortfarande är mycket starka och att vi respekterar dem som bryr sig och tar hand om andra. Det känns bra och mycket viktigt, säger Tomas Ekberg, chefanalytiker i VGR.

Anders Carlander har bland annat också undersökt hur komponenter bland de olika egenskaperna förhåller sig till kön, ålder, utbildning, boende samt politisk orientering. Här kan du läsa hela undersökningen.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Den västsvenska SOM-undersökningen skickades hösten 2018 ut till ett slumpmässigt urval om 6 000 personer mellan 16 och 85 år boende i Västra Götaland. Nettosvarsfrekvensen var 51 procent.

Ingen kommer undan kulturen är den 75:e forskarantologin från SOM-institutet. Boken innehåller 12 kapitel med analyser av undersökningsresultaten, samt en fullständig metodredovisning.