Barnmorskan Annika sitter med headset och håller en docka i famnen och visar hur man ammar.
Annika Simson, barnmorska på Östra sjukhuset ger tips och råd om amning i ett videomöte. Foton: Lisa Stevik

Trots att man vet att amning är bra för barn både när det gäller näring och anknytning, går helamningen ner i Sverige. Genom videomöten istället för telefonrådgivning vill amningsmottagningar i Göteborg och Borås ge bättre och snabbare stöd och råd.

– Om man inte får det stöd man behöver får det stor inverkan på amningsfrekvensen. Det handlar inte om att man inte vill amma, enkäter visar att 98 procent av förstföderskorna på Sahlgrenska tänker sig att de ska amma. Ändå minskar helamningen och forskning visar att bristande stöd och bristande tilltro till den egna förmågan påverkar starkt, säger Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg.

Under barnets första levnadsvecka får nyblivna föräldrar amningsstöd vi BB-mottagningen. Därefter vänder man sig till BVC. Om hjälpen där är otillräcklig eller om kvinnan drabbas av komplikationer kan hon vända sig till Amningsmottagningen, som är en specialistmottagning. För att göra amningsstödet på Amningsmottagningen mer tillgängligt, har man här satsat på digitala videomöten med patienterna.

Bytt telefonsvarare mot videomöten

Det tidigare sättet att arbeta, när patienten ringde in till en röstbrevlåda och sedan blev uppringd, har bytts ut mot videomöten som patienten själv bokar i appen Mitt vårdmöte.

– I det tidigare systemet skulle vi ringa upp alla som lämnat meddelande på telefonsvararen och ibland var det så många att det var svårt att hinna återkomma till alla på en dag. Det var stressande och det var inte alltid vi nådde kvinnorna på en tid som passade dem. Med det nya systemet så vet vi hur många som bokar in sig och vi har mer kontroll över hur många samtal som kan ske på en dag, säger Annika Simson, barnmorska på Östra sjukhuset.

Under hösten har en patientenkät genomförts för att ta reda på vad de nyblivna föräldrarna tycker om att få rådgivning via videosamtal, och resultatet visar att 83 procent tyckte att videomötet fungerade bra för deras behov. De kvinnor som behöver mer hjälp än videosamtalet kan ge, bokas in till ett fysiskt besök.

– Tanken är inte att videosamtalen ska ersätta de fysiska besöken. Men de underlättar väldigt mycket i bedömningen av ifall vi ska boka in ett fysiskt möte, eller om patienten kan stanna hemma och slippa åka in med sitt barn i onödan, säger Annika Simson.

Borås på gång

Även på amningsmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås testas videomöten. I oktober började man med drop-in- besök, och hittills har responsen varit god.

– Det är ett lite nytt sätt för oss att tänka, och förändringar kan vara svåra. Men när vi väl började så insåg vi snabbt att det fungerar. Vi har också ett stort upptagningsområde, och det har varit positivt för exempelvis en trebarnsmamma med amningsproblem att kunna sitta i soffan hemma och få rådgivning, istället för att behöva plocka med alla barnen i bilen, säger Ida Fornell, barnmorska på Säs, som menar att nyblivna föräldrar i dag många gånger har en ganska låg tekniktröskel.

– Våra patienter är ofta relativt unga och lever med sina telefoner på ett annat sätt än man gjort innan. Det är ingen stor grej för dem att ladda ner en app och registrera sig.

En docka hålls mot ett låtsasbröst i garn för att visa hur man håller en bebis som ammar.
Med hjälp av en docka kan rätt handgrepp visas. Foto. Lisa Stevik

 

Lisa Stevik
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: amningsrådgivning online på SU

  • I appen kan patienten själv boka en tid med en barnmorska. Om man tidigare varit i kontakt med amningsmottagningen kan man välja att boka in sig hos den man pratade med senast.
  • Patienten lämnar i förväg uppgifter om problemen man söker för, så att barnmorskan är påläst redan när samtalet börjar.
  • I appen finns även drop-in tider 2 timmar varje dag mellan kl. 13 och 15.
  • 518 videobesök genomfördes mellan juni och november i år.
  • Enligt patientenkäten var 96 procent nöjda med bemötandet, 92 procent var nöjda med hur snabbt de fick ett videomöte. 83 procent ansåg att de fick den hjälp de behövde via videosamtalet.

Amningsmottagningen online vann årets kvalitetspris under Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 1:s Kvalitetsseminarium 2019. Motiveringen löd: ”Genom att införa ett nytt arbetssätt med stöd av modern teknik har patienterna fått en ökad trygghet samt en förbättrad tillgång till kvalificerad rådgivning med utgångspunkt från individuella behov.”

Läs även: