Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Kent Eng

Nu ska resten av vårdcentralerna få vaccin till fas 1

I och med nästa veckas vaccinleveranser (vecka 9) kommer alla vårdcentraler i Västra Götaland ha fått vaccin till fas 1. Det vaccin som skickas ut till vårdcentralerna kommer användas till personer med hemtjänst och deras hushållskontakter i fas 1. Totalt 34 880 doser vaccin planeras att skickas ut till vaccinatörerna i Västra Götaland nästa vecka. 

– 140 vårdcentraler får vaccin nästa vecka och vår förhoppning är att alla med hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter efter nästa vecka ska ha fått en första dos vaccin. Många kommer dessutom få dos två och därmed vara fullvaccinerade, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR. 

Fortfarande pågår vaccineringen huvudsakligen i fas 1 i Västra Götaland och de vårdcentraler som inte får vaccin nästa vecka är framför allt sådana som är klara med fas 1. 

– Vi vaccinerar med allt vaccin vi får tillsänt oss och ligger långt framme i fas 1. Vi glider nu långsamt över i fas tvåVi kan använda Astra Zenecas vaccin till att fortsätta med parallellvaccinering i fas 2 med framför allt hälso- och sjukvårdspersonal medan vaccin från Pfizer och Moderna används till äldre i fas 1, säger Kristine Rygge. 

Planerade leveranser vecka 9

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 9 och kommande veckor kommer framförallt dos 2 levereras.  

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 9 levereras en mindre antal doser vaccin för fortsatt vaccinering av sjukhuspersonal som arbetar patientnära (ingår i fas 1).  

Vårdcentraler: ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får leverans av Modernas vaccin och Pfizers vaccin för fortsatt vaccination dos 1 inom fas 1 samt AstraZeneca vaccin för vaccination av personal genom samverkan mellan vårdcentralerna, dos 1 inom fas 2. Under förutsättning att Folkhälsomyndighetens leveranser stämmer för vecka 9 kommer vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1 med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin. 

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 9 kommer AstraZenecas vaccin levereras för i första hand fortsatt vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal. 

 

Vaccineringen med AstraZeneca återupptas 

Under torsdagen pausades vaccineringen med en leverans av Astra Zenecas vaccin efter rapporter om akuta allergiska reaktioner i samband med vaccinering. Läkemedelsverket har sedan dess gjort en utredning och kommit fram till leveransen inte var defekt. Läs mer på vgregion.se

 VGR har därför i samråd med Läkemedelsverket och Smittskydd Västra Götaland beslutat att fortsätta med vaccineringen av Astra Zenecas vaccin. 

Text: Andreas Kron
andreas.kron@vgregion.se