Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Hittills har cirka 1200 samtal kommit in till telefonlinjen och det är långt ifrån alla frågor som går att besvara genom att läsa på 1177.se.

Många frågor till nya telefonlinjen om vaccination mot covid -19

Nu finns en telefonlinje i Västra Götalandsregionen som svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19. Sedan starten för två veckor sedan har telefonerna ringt oavbrutet.
– Väldigt många ringer in bara för att få prata med någon en stund. Det finns väldigt mycket oro framförallt bland äldre. Samtalet till oss ger ändå en del svar som kan vara lugnande, säger Kim Aulin, samordnare för telefonlinjen.

Syftet med telefonnumret är att vara en hjälp för personer som inte har tillgång till internet, så att alla kan få del av den information som finns på webbplatsen 1177.se.

– Vi kan inte besvara medicinska frågor eller sådant som rör personliga förhållanden och sjukdomstillstånd. Vi kan inte heller boka tid för vaccination, säger Kim Aulin.

För den typen av frågor behöver man istället ringa sin vårdcentral eller annan vårdkontakt.

– Vi kan hjälpa till med att läsa upp vad som står på vårdcentralens hemsida om tidsbokning och vaccination och vi kan läsa på 1177.se. säger Kim Aulin.

Kim Aulin, samordnare för telefonlinjen.
Kim Aulin, samordnare för telefonlinjen.

Många oroliga

Hittills har cirka 1200 samtal kommit in till telefonlinjen och det är långt ifrån alla frågor som går att besvara genom att läsa på 1177.se.

– Många som ringer är oroliga för hur det ska gå med vaccinationerna och om man någonsin kommer att få sin spruta. Till dem kan vi ge lugnande besked att de kommer att bli vaccinerade bara de väntar på sin tur. Ofta räcker ett samtal där någon lyssnar för att lindra oron, säger Kim Aulin.

Det är också en hel del arga och frustrerade människor som ringer.

– Den ilska och upprördhet som vi får ta emot från en del människor handlar ofta om frustration över fördelning och prioritering. Det är ju extremt många olika förhållanden och önskemål som ska tas hand om i det stora hela. Men de allra flesta som ringer är väldigt tacksamma för att det nu finns en linje de kan ringa. På det här sättet avlastar vi ju redan hårt belastad sjukvårdspersonal som får färre samtal med frågor som vi istället kan hjälpa till att söka svar på, säger Kim Aulin.

Ge bra service

Eftersom telefonlinjen får så många olika sorters frågor rapporterar man varje vecka vidare till 1177:s ansvariga om vilken information som saknas på 1177.se.

– Vi skickar också svåra frågor vidare till våra experter. Svaren dokumenteras av oss och kan användas om personen ringer igen. Det händer också i speciella fall att vi ringer tillbaka till personer som haft en speciellt svår fråga och kanske bollats runt och inte kunnat få hjälp någonstans. Då har vi gjort vad vi har kunnat för att ge en bra service, säger Kim Aulin.

Öppettider 07.00-16.00 alla helgfria vardagar. Telefonnumret är 010-473 94 30.
Länk till 1177 Vårdguiden för dig som vill läsa om vaccination

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Vanligaste frågorna som telefonlinjen kan besvara:

 • När är det min tur?
 • Vilken fas tillhör jag?
 • Hur fördelas vaccinet mellan vårdcentralerna?
 • Vad händer, berätta gärna om hela vaccinsituationen?
 • Hur kommer jag bli kontaktad, eller ska jag kontakta själv?
 • Hur prioriterar ni?
 • Kan man välja vaccin själv?
 • Var ska jag vaccinera mig?
 • Varför har vårdcentralerna kommit olika långt?

Vanligaste frågorna som telefonlinjen inte kan besvara:

 • 1177 kopplade mig till er, ni samordnar väl vaccineringen? Kan du boka tid för mig?
 • Måste jag vaccinera mig där jag är folkbokförd?
 • Måste jag vaccinera mig på den vårdcentralen jag är listad på?
 • Varför blir jag som är kroniskt sjuk inte prioriterad?
 • På grund av sjukdomshistoria, kan jag gå före i kön och hur gör jag då?
 • Varför prioriteras äldre som inte är sjuka, framför oss som är unga och sjuka?
 • Om jag och min sambo ingår i två olika faser, kommer vi då inte vaccineras samtidigt?
 • Frågor från privata vårdgivare som tycker  att de inte får samma information som VGR:s egna anställda.

Fakta om telefonlinjen VGR vaccinationsinformation:

 • Öppettider 07.00-16.00 alla helgfria vardagar. Telefonnumret är 010-473 94 30
 • Cirka sex personer på heltid plus några på deltid svarar i telefon. Om samtalen ökar så ser man just nu över möjligheten att koppla på fler telefonister.
 • Medicinska frågor besvaras inte.
 • Allmänna frågor om covid -19 besvaras inte utan enbart allmänna frågor om vaccination.
 • Telefonlinjen bemannas av medarbetare från VGR Konferenscentrum. De har även tidigare under pandemin tagit sig an olika uppdrag för att stötta vården. Bland annat har de varit entrévärdar på sjukhusen, arbetat på Sisjödepåns lager och även startat upp en packningsstation för provtagnings-kit. Det är många medarbetare från VGR Konferenscentrum och även från andra delar av Gemensam Service som tillsammans ställt om snabbt för att underlätta för vården.