Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foton: Rebecca Landmér, Pernilla Lundgren och Johanna St Michaels

Satsningen som ska korta väntetider i vården

Västra Götalandsregionen satsar totalt en miljard på att korta väntetiderna för de som väntat längre än 90 dagar.

Sjukhusen i VGR har fullt fokus på kökortning och vi kommer också teckna avtal med privata vårdgivare inom i stort sett alla vårdområden där det finns köer över 90 dagar, säger Kaarina Sundelin, direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård vid Västra Götalandsregionen.

Under pandemin den mest akuta vården prioriterats och mindre akuta besök och operationer har fått skjutas upp. VGRfokus har tidigare berättat om det uppdämda vårdbehovet som växt sig allt större under pandemin. Läs om det här.

Den patientgrupp som drabbats hårdast av detta och därmed fått mest ökade väntetider är de som väntar på operationer som inte är akuta eller högst medicinskt prioriterade men som ändå kräver hela sjukhusets resurser.

Levi Siljemyr
Levi Siljemyr

– De enklare operationerna som inte kräver övernattning och så mycket resurser runt omkring har vi till stor del kunnat få hjälp med av de privata vårdgivare som vi har avtal med men så har vi även köpt slutenvård av privata leverantörer. Och de riktigt akuta operationerna har vi själva prioriterat och utfört, säger Levi Siljemyr.

Komma ikapp

Nu gör VGR en extra satsning för att komma ikapp med de operationer som inte hunnits med under pandemin och som varken är enkla eller akuta. Det rör sig bland annat om operationer inom:

Ortopedi: höft-, knä- och axelproteser, ryggar, samt tår (hallux valgus), korsband och titthålsoperation av knän.

Kirurgi: bråck, ändtarmssjukdomar och galla

Gynekologi: framfall, urinläckage och att operera bort livmoder

Öron- näs- och hals: halsmandlar och hörselförbättrande operationer

Urologi: Prostataförstoring

Arbetet startat

Arbetet har redan inletts på VGR:s egna sjukhus. Alla sjukhus har åtagit sig att ta emot betydligt fler förstabesök och utföra fler operationer än innan pandemin.

Här är några exempel på extra åtgärder:

Sjukhuset i Alingsås har utökat sin kapacitet för hela regionen och opererar inom ortopedi, urologi, gynekologi och öron- näs- och hals.

Lasarettet i Skene opererar exempelvis bråck och gallor, urologiska besvär, höft- och knäledsproteser, fötter, menisker och händer.

På SU har operationssalar som tidigare stängts för renovering åter tagits i bruk och bemannas med hjälp av pensionerade läkare. Där görs bröstkirurgi, som förminskning och rekonstruktion efter bröstcancer, samt operation av framfall och urinläckage.

Fler digitala vårdbesök, förändrade arbetssätt, samarbeten och arbete utöver ordinarie tider ska också bidra till att väntetiden blir så kort som möjligt för patienterna.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Vårdgarantin och åtgärder

Vårdgarantin innebär att en patient ska erbjudas besök inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades. Om patienten har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen remissen har kommit in till den specialiserade vården.

Patienten ska erbjudas tid till operation inom 90 dagar, räknat från den dag beslut om behandling togs.

Regionfullmäktige beslutade nyligen om 330 miljoner i en extra satsning utöver de tidigare beslutade 670 miljonerna för att korta vårdköerna. De riktas till sjukhusen för all den vårdgarantivård som nu planeras utföras i olika former av extrasatsningar. Pengarna kan också användas för att köpa vård av privata vårdgivare.

Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet så att hela den samlade hälso- och sjukvårdskapaciteten i Västra Götalandsregionen används. Det inkluderar även privata vårdgivare som VGR upphandlat för att köpa vård av. Målet är tydligt – att uppnå alla vårdgarantier till slutet av 2022.

Fakta: Upphandlade vårdavtal:

VGR arbetar löpande med upphandling och har nu vårdavtal inom följande specialiteter:

 • Ablationer, som är en hjärtoperation för att korrigera förmaksflimmer
 • Allergologi
 • Arbetsförmågeutredningar
 • Dialys
 • Diabetessjukvård
 • Habilitering
 • Hjärtsjukvård (kardiologi)
 • Hud
 • Hårreducering
 • Gynekologi Internetbaserad psykologisk behandling
 • Invärtesmedicin
 • Kirurgi
 • Koloskopi
 • Ljusbehandlingar
 • Logopedi
 • Lungmedicin
 • Mammografi
 • Medicinsk fotvård
 • Missbruksvård (beroendevård)
 • Mödrahälsovård
 • Naturunderstöd rehab
 • Neurologi
 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Palliativ vård
 • Proteskirurgi (Axel, fol, höft, och knä)
 • Psykoterapeutiska behandlingsinsatser till personer med flyktingbakgrund
 • Psykiatri
 • Radiologi (röntgen)
 • Rehabilitering Sverige och Utomlands
 • Reumatologi
 • Ryggkirurgi
 • Smärtbehandling (algologi)
 • Specialisthabilitering
 • Urologi Åderbråck
 • Ätstörningsvård
 • Ögonbottenfotografering
 • Ögonsjukvård (kroniker, katarakt, övrigt ögon och barn)
 • Ortopedi
 • Öron-Näsa-Halssjukvård