Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Anna Rehnberg

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla födda 1957 eller tidigare

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är födda 1957 och tidigare. Sedan tidigare erbjuds en fjärde dos till personer på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.
– Vi kan börja vaccinera dem som fyller 65 i år eller är äldre omgående. Vaccinatörerna är beredda och det finns gott om vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla över 65 år att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19. Det bör ha gått fyra månader sedan den tredje dosen togs.

Nu öppnar Västra Götalandsregionen också upp för fler personer att ta en extra påfyllnadsdos. Följande grupper är aktuella från och med vecka 14:

  • alla personer födda 1957 och tidigare (dos 4). Minst fyra månader sedan senaste dosen.
  • personer 18 – 64 år med Downs syndrom (dos 4). Minst fyra månader sedan senaste dosen.
  • personer 18 – 64 år med måttlig till allvarlig immunbrist (dos 5). Minst tre månader sedan senaste dosen.

I Västra Götaland finns det fortsatt gott om vaccintider, såväl bokningsbara som på drop-in. Alla vaccinatörer kan hittas via samlingssidan för lediga tider.

Fler över 80 år behöver få fjärde dosen

Samtidigt fortsätter vaccinationsarbetet med bland annat dos 4 till de allra äldsta och dos 3 till alla över 18 år. Andelen personer som är 80 år eller äldre och som tagit en fjärde dos ligger på 44,3 procent, jämfört med 90,7 procent för dos 3 i samma åldersgrupp.

– Vi vill nå en högre täckning i de äldre grupperna eftersom vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. De som är över 80 år och som ännu inte fått den fjärde dosen kommer att kontaktas av sin vårdcentral, säger Kristine Rygge.

Dos 3 till alla över 18 år

När det gäller dos 3-täckningen för alla över 18 år så ligger den på 58,4 procent, jämfört med 85,7 procent för dos 2.

– Det är viktigt att ta sin tredje dos, pandemin är ännu inte över. Det är enkelt att boka in sig på en ledig tid, säger Kristine Rygge.

Alla platser för vaccination i Västra Götaland finns på samlingssidan för lediga tider.

vgrfokus@vgregion.se