Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Grafik: PruebasBMA, CC BY-SA 3.0

Vården efterlyser andningsmaskiner som inte används

I Västra Götaland står över 1200 personer i kö för att få en andningsmaskin, CPAP, som hjälp mot sin sömnapné. Samtidigt står flera hundra andningsmaskiner hemma hos människor utan att användas. Nu uppmanas alla som inte använder sin maskin tillräckligt att lämna tillbaka den, både för sin egen och för andras skull.

Ludger Grote

– Används CPAP-maskinen mindre än fyra timmar per natt gör behandlingen ingen nytta. Då är ditt problem inte löst utan du behöver en alternativ behandling. Samtidigt kan maskinen i stället kanske användas framgångsrikt av någon annan med sömnapné, säger Ludger Grote, överläkare på Sahlgrens sömnmedicinska enhet.

Mest effektiva behandlingen

Sömnapné innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Oftast beror det på att tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen. Andningsuppehållen stör sömnen och ger en försämrad livskvalitet. Sömnapné är en riskfaktor för såväl högt blodtryck som stroke.

CPAP är en maskin som blåser in en svag luftström i halsen genom en mask när du andas. Luftströmmen gör att andningsvägarna hålls öppna. Behandling med CPAP-maskin ses som den mest effektiva behandlingen av sömnapné men det är en behandling som inte passar alla.

– Vi kan se hur maskinerna används och det finns ett antal hundra patienter som inte använder maskinen alls eller använder den mindre än två timmar per natt. Det innebär att deras sömnapné är obehandlad. Maskinen måste användas minst fyra timmar per natt, annars är inte behandlingen effektiv och inom 2-3 månader efter behandlingsstart borde man se resultat bättre sömnkvalitet och bättre livskvalitet, för vissa patienter även ett bättre reglerat blodtryck, säger Ludger Grote.

När en patient får låna en andningsmaskin ges också information om när den ska lämnas tillbaka och hur man få en alternativ behandling. Vissa patienter kontaktas också om sin maskin. Men trots det kommer inte tillräckligt många maskiner tillbaka.

– Man vill väldigt gärna hålla fast vid maskinen och hoppas att man ändå ska komma igång med att använda den.

Global brist

Det finns över 20 000 CPAP-maskiner i Västra Götaland men trots det står drygt 1200 personer i kö för att få en maskin. Väntetiden för normalprioriterade patienter är sex till fjorton månader medan akuta tillstånd får hjälp snabbare.

– Sedan i höstas är dock tillgången till andningsapparater för liten, inte bara hos oss, det är ett globalt problem, på grund av brist på komponenter och leveranssvårigheter, säger Anna Åberg, enhetschef på NU-sjukvårdens sömnmottagning.

– Läget har blivit ännu mer skarpt efter pandemin. Därför uppmanar vi alla som inte använder sin maskin att lämna tillbaka den och informera sin sömnmottagning om att man behöver en alternativ behandling, säger Ludger Grote.

Vilka alternativa behandlingar finns?

– Det finns apnébettskenor som förhindrar att tungan faller bakåt när man sover, man kan jobba med viktreduktion, operation kan vara ett alternativ eller att man jobbar med kroppens position när man sover, en kroppspositionsbehandling.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: CPAP och sömnapné

CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure.

Behandlingen är avgiftsfri för patienterna och det kostar inget att låna en maskin, den kostnader står sjukvården för.

Läs mer om sömnapné hos 1177.se

Nyheter från Västra Götalandsregionen.