Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Camilla Lindberg

Nytt spel underlättar för dans på idrottslektionerna

Dans kan kännas svårt att få in i idrotten för lärare som själva inte är vana dansare. Ändå ligger ansvaret för dansen inom ämnet idrott. Det var utgångspunkten när danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen skapade ett helt nytt koreografispel.

– Man behöver inte ha några förkunskaper för att använda spelet tillsammans med sina elever, säger Anna Bäckvall.

Hon är en av Västra Götalandsregionens danskonsulenter, som har i uppdrag att sprida dans och rörelse till fler, och att sänka trösklarna.

– Vi tycker det är synd att det finns så många förutfattade meningar kring dans, att det måste se ut och vara på ett visst sätt. Vem som helst kan dansa, bara man får utrymme att göra det på sina egna villkor, säger Anna Bäckvall.

Kan användas i skolans alla ämnen

Tillsammans med sin kollega Tina Andersson har hon skapat spelet Stegvis. Det kan användas i skolans alla ämnen, men danskonsulenterna har tänkt särskilt på idrottslärarna.

– Vi förstår verkligen att det kan vara jättesvårt att ha ansvar för att lära stora elevgrupper grundstenarna i hur man skapar en koreografi och att jobba med dans och rörelse, om man inte själv har ett specialintresse. Dessutom måste lärarna sätta betyg.

Stegvis består av 70 spelkort som används för att bygga upp koreografier. En utförlig lärarhandledning följer också med. Elever kan arbeta med spelet individuellt, i mindre grupper eller i större grupp.

Imponerad över elevernas kreativitet

En som har prövat spelet är Jenny Nyman, idrottslärare i Vänersborg.

– Vi började med att göra spelet tillsammans i storgrupp, jag och eleverna, för att förstå hur man skulle göra. Sedan delade vi upp oss i mindre grupper, säger Jenny Nyman.

Hon berättar att dans på idrotten vanligtvis sker genom att hon själv leder och visar, och eleverna härmar. Men med Stegvis bygger eleverna själva sin koreografi och hon kan backa undan rejält. De får också träna på att göra konstnärliga val.

– Jag blir imponerad över hur kreativa eleverna är! Man vill gärna lägga sig i, men de hittar sina egna vägar. Det behöver inte vara precis så som jag har tänkt, säger Jenny Nyman.

”Dans ska kännas kul och kravlöst!”

Den 11 november anordnar danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen en fortbildningsdag i Mölndal, där de visar dansspelet och testar det tillsammans med lärare.

Dagen blev snabbt fullbokad och platserna fick utökas. De anmälda idrottslärarna kommer från omkring 20 kommuner i regionen.

– Det här är första gången vi vänder oss direkt till idrottslärarna, och det är jättespännande! Dans och rörelse ska kännas kul, kreativt och kravlöst! säger Anna Bäckvall.

Text: Zara Tellander
vgrfokus@vgregion.se


Stegvis – ett verktyg för dans i skolan

www.vgregion.se/stegvis kan du läsa mer om spelet, se en film om hur det används och köpa spelet till självkostnadspris. Det har funnits ett stort intresse för spelet från hela landet och just nu trycks nya spel upp för att möta efterfrågan.

Fortbildningsdagen i Mölndal den 11 november är redan fullbokad.