Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Carolina Bergerum, regionutvecklare och Maria Arup, HR-strateg, har jobbat fram en utbildning om klimakteriet. Foto: VGR

VGR vill förbättra arbetsmiljön för medarbetare i klimakteriet 

Över 37 000 av Västra Götalandsregionens anställda är kvinnor och många i den ålder då klimakteriet påverkar vardagen. För att stärka arbetsmiljön lanserar VGR nu en ny digital utbildning för sina anställda som belyser klimakteriets effekter på arbetslivet.

För många är klimakteriet en tid av omvälvande förändringar som inte bara påverkar den personliga hälsan, utan även arbetslivet. Att förstå vad som sker och kunna stötta andra som går igenom klimakteriet är avgörande för att skapa en hälsosam och inkluderande arbetsmiljö för alla. Med inspiration från en framgångsrik satsning inom Partille kommun har Maria Arup, HR-strateg, och Carolina Bergerum, regionutvecklare, på uppdrag från personalutskottet därför jobbat fram en digital utbildning om klimakteriet.

Vi bryr oss om våra medarbetare och vill ge dem en guide om hur det kan vara i klimakteriet och hur det påverka arbetet. Att vi öppnar upp om vårt mående på arbetsplatsen, oavsett vilken typ av mående vi pratar om, är viktigt. På så sätt skapar vi mer inkluderande arbetsplatser där vi förstår varann lite bättre, säger Maria Arup.

Påverkan på arbetslivet

Omkring 50–75% av kvinnorna i befolkningen upplever någon form av klimakteriebesvär och en tredjedel har behov av att söka vård. Som arbetsgivare, kollega eller den som själv är i klimakteriet, är det avgörande att förstå hur dessa förändringar kan påverka välmående och jobbet. För att förstå och stötta medarbetare på ett bra sätt första steget att utbilda sig om klimakteriet och påverkan på hälsa och arbetsliv.

­­­ Det är hälften av befolkningen som går in i den här fasen, så att kunskapen behövs. Vi behöver bryta några tabun genom att prata om det som en del av arbetsmiljön, säger Carolina Bergerum.

Speglar verkliga upplevelser från verkliga kvinnor

Faktadelarna i utbildningen kommer till stor del från informationen om klimakteriet på 1177. Där ställer man det som händer i kroppen i relation till andra livsfaser och betonar att det är en normal process som man går igenom, en lika normal process som puberteten.

En avgörande del av utbildningen har varit är att levandegöra olika klimakterieupplevelser. Genom att samla in berättelser och erfarenheter från kvinnor som jobbar i VGR, har man utformat fiktiva personligheter som speglar olika perspektiv av klimakteriet.

Vi genomförde intervjuer och det var jätteintressant att verkligen få höra deras berättelser, att de fick prata fritt. Vi spelade in och transkriberade så att vi verkligen fick deras egna ord, säger Maria Arup.

I intervjuerna har de mött hela skalan av kvinnor, från de som knappt märkt av klimakteriet till de som har haft stora besvär.

Det är lite som plockepinn. Man slänger upp det i luften och sen får man plocka ihop sig själv igen. Helt ny liksom, så får man se vad som funkar och inte funkar efter klimakteriet. Det är en ganska bra beskrivning, säger en kvinna i 50års åldern i en intervju med Maria och Carolina.

En fråga för alla – inte bara de som drabbas

Det är inte alla som går igenom klimakteriet, men alla har någon i sin närhet som är på väg eller kommer att gå in i klimakteriet. På en arbetsplats är det viktigt att chefen har kunskap om olika faktorer som påverkar arbetsmiljön för medarbetare.

–  Det är en möjlighet för chefen att bli medveten om hur dessa frågor kan påverka arbetsmiljön. Kanske har man mycket korttidsfrånvaro, medarbetare som byter turer eller inte mår bra på arbetsplatsen. Utbildningen blir ett sätt att öka medvetandegraden om att klimakteriet kan vara en del i det och faktiskt ofta är en vanlig del, säger Carolina Bergerum.

Det är just det som kan vara så svårt att man har medarbetare som inte mår bra, men som har svårt att prata om sitt mående. Och där chefen kanske inte själv är eller har varit i samma situation och inte vet hur man ska göra för att öppna upp. I utbildningen har vi exempel på vad chefen kan göra i sådana situationer, fortsätter Maria Arup.

Förutom att förbättra arbetsmiljön i VGR fanns också en önskan om att skapa en utbildning som kan användas i fler organisationer än enbart VGR så att fler arbetsplatser i Sverige ska kunna bli mer klimakteriemedvetna.

Vi fick frågor redan innan vi hade börjat jobba med uppdraget från mindre kommuner och andra regioner i Sverige om att få ta del av materialet när det är färdigt, säger Maria Arup. Och vi kommer självklart dela med oss!

Text: Emma Konkell och Lina Rehn
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Utbildningen kommer göras tillgänglig för VGR-anställda via Lärportalen.

Läs mer om klimakteriet på 1177.