Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kampanj ska få fler att testa sig för klamydia och gonorré

Haft oskyddat sex? Nu går det att beställa hem ett självtest för klamydia och gonorré via 1177.se. Genom en kampanj på bland annat Tinder vill Västra Götalandsregionen (VGR) sprida kännedom om testet. De bägge könssjukdomarna ger ofta inga symptom alls, men kan i värsta fall ge svårigheter med fertiliteten.

Även tidigare har det gått att beställa hem självtest för klamydia, men sedan i december görs beställningen via 1177.se. Testet gäller då både klamydia och gonorré, och även svaret dyker upp på 1177.se.

– När man köper ett test på apoteket kan det vara så att det inte är ett godkänt labb kopplat till testet. Nu finns ett smidigt ställe på 1177 att beställa från, och du kan lita på svaret. 1177 blir nu ett samlat ställe där du både kan beställa ett prov och få information, säger Anna Terstad, barnmorska och teamsamordnare Screening och egen provhantering, VGR.

Den som bär på klamydia eller gonorré märker ofta inget. Därför är det bra att testa sig om man har haft oskyddat sex: den som går med obehandlad sjukdom löper risk att få svårigheter med fertiliteten.

Ger ofta inga symptom

Bägge sjukdomarna finns också med i smittskyddslagen, vilket innebär att de är anmälningspliktiga.

– Många har klamydia och gonorré utan symptom. Den enda indikationen för provtagning är oskyddad sexuell kontakt med någon, och då kan man testa sig efter en vecka.

Den som får ett positivt svar efter testet får instruktioner om var personen ska söka vård och hur en smittspårning går till. Smittspårning handlar om att försöka hitta eventuella fler personer som kan ha blivit smittade, för att undvika att sjukdomen sprids vidare ytterligare.

Gonorré ökar

Antalet klamydiafall ligger ganska jämnt i Västra Götaland, siffran ligger på runt 5 000–6 000 fall per år. Färre får gonorré, men där syns å andra sidan en tydlig ökning: från 127 smittade personer år 2013 till 429 personer år 2023.

– Tidigare har gonorré varit vanligast i gruppen män som har sex med män, men nu syns en ökning till liknande nivåer i heterogruppen, säger Anna Terstad.

Kampanj på Tinder

Kampanjen som ska öka kännedomen om testet syns just nu på Instagram, Facebook och i dejtingappen Tinder.

– Vi ville nå en bred målgrupp i Västra Götaland, personer från 15 år och uppåt, och vi vill att det här ska dyka upp i deras flöden. Då satt vi och spånade, var når vi folk? Tinder är en arena dit man söker sig när man letar efter en ny partner, och att leta efter en ny partner kan innebära oskyddade sexuella kontakter, säger Anna Terstad.

Sedan möjligheten att skicka efter ett test från 1177.se infördes i slutet av december har över tusen tester beställts.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Klamydia- och gonorrétest

Tidigare har VGR haft provtagning av klamydia och gonorré upphandlat av en extern aktör. När avtalet gick ut beslöt VGR att ta hand om testningen själv, och då via 1177.se.

För att kunna beställa testet behöver du vara folkbokförd i Västra Götaland, men det går att få testet skickat till en annan adress än den där du är skriven. Åldersgränsen för att kunna beställa provet är 13 år.

Testet är gratis och bredare än det som tidigare har använts: det nya testar både för klamydia och gonorré.

Testet visar på klamydia och gonorré i urin eller vagina. Den som misstänker oral eller anal smitta behöver söka en fysisk mottagning.

Det är viktigt att läsa den information som finns på 1177 när man gör sin beställning. Provet ska till exempel tas minst en vecka efter sexuell kontakt, och provet ska skickas in inom åtta veckor.


Så tas testet

För personer med manligt personnummer skickas ett urinprov ut. Den första mängden urin som kommer ut ska föras över till ett rör och skickas in.

För personer med kvinnligt personnummer skickas ett vaginalt test ut. En bomullspinne ska föras upp i slidan och snurras några varv mot slidväggen, och sedan skickas in.

För en könskorrigerad person med ett manligt personnummer och en vagina går det bra att ta det urinprov som skickas ut.

En könskorrigerad person med ett kvinnligt personnummer och en penis behöver i dagsläget gå till en mottagning och göra testet där.

Provet ska läggas i en vanlig gul postlåda. Provet klarar vädret, oavsett om det är varmt eller kallt ute.


Klamydia och gonorré

Ger vanligtvis inga symptom. Bägge sjukdomarna finns med i smittskyddslagen, vilket innebär att de är anmälningspliktiga.

Det är framför allt personer i gruppen 20–30 år som smittas av klamydia, för gonorré är det personer mellan 20 och 40 år.

En rätt använd kondom skyddar mot både klamydia och gonorré.

Mer information finns på 1177.se:


Behandling

  • Klamydia: Du som är upp till 25 år får kostnadsfri behandling via Ungdomsmottagning online, Mottagning för unga män eller på en Ungdomsmottagning. Du som är över 25 år söker dig till din vårdcentral, Närhälsan online, Mottagning för unga män, STI-mottagning eller Sexualmedicinskt centrum för kostnadsfri behandling.
  • Gonorré: Kontakta en STI-mottagning för behandling och rådgivning, till exempel hud- och könsmottagning.