Bild på enman som sitter med ryggen mot kameran, framför en dator.
När människor inte vågar säga sin mening på grund av hat och hot blir demokratin förlorare. Foto: Pixabay

Näthat och hot gör att människor inte vågar säga sin mening och det är ett hinder för demokratin. För Västra Götalandsregionen, VGR, är ett fungerande demokratiskt samtal en prioriterad fråga och det kommer märkas på Bokmässan i Göteborg.

– Att skapa ett öppet klimat där människor både kan och vill delta är något vi alla tillsammans behöver arbeta för. Alla invånare i vårt samhälle behöver få möjlighet att förstå hur nyhets- och informationsflöden fungerar. Den kunskapen utgör kärnan i det demokratiska samtalet, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Det Katti Hofflin pratar om kallas medie- och informationskunnighet, MIK, och är ett arbete som handlar om att stärka allas möjligheter till att hitta, analysera och värdera den information som ständigt surrar kring oss.

Tre hot mot det demokratiska samtalet

Förra året tillsatte regeringen en kommitté för att värna det demokratiska samtalet och på torsdag deltar särskilde utredaren Carl Heath på Bokmässan i Göteborg och VGR:s seminarium om MIK som motståndskraft för alla.

Carl Heath. Foto: Stefan Tell
Carl Heath. Foto: Stefan Tell

– I grunden har vi ett starkt demokratiskt samtal i Sverige, sprunget ur en livaktig demokrati och ett civilsamhälle präglat av engagemang. Internet och sociala medier i vissa avseenden sänkt trösklarna för ett demokratiskt deltagande. Det är bra eftersom det tillför åsikter, perspektiv och kunskaper i den samhälleliga debatten och dialogen. Men samtidigt så finns där baksidor. Desinformation, propaganda och näthat är tre stora utmaningar som har alla en negativ inverkan på det demokratiska samtalet och som riskerar underminera demokratin på sikt, säger Carl Heath.

Vad händer när samtalsklimatet hårdnar?

– Desinformation och propaganda är inte något nytt, men digitaliseringen har bidragit till att öka hastigheten med vilken desinformation sprids, och förstärker dess effekter. Vi riskerar fatta beslut i samhället baserat på felaktig information. Näthatet har kommit att bli problem inte bara för de som utsätts för den, utan också för vår demokrati. När en politiker av risk för hat eller hot väljer att inte föra fram sin talan, eller när journalisten väljer att inte skriva en text, så påverkas också det demokratiska samtalet och därigenom vår demokrati och samhället.

”Behöver skydda oss själva och andra”

Just därför är en ökad medie- och informationskunnighet viktigt. Carl Heath menar att alla, oavsett ålder, ha en förståelse för vårt medie- och informationslandskap och kunna navigera i det.

– För att bygga en motståndskraftig och stark demokrati behöver medborgare, ung som gammal, kunna stå rustade mot desinformation och propaganda. Vi behöver kunna skydda oss själva och andra mot näthat, och bidra till ett öppet och respektfullt demokratiskt samtal, såväl i digitala miljöer som på torget eller caféet, säger Carl Heath.

Tre råd för ett bättre demokratiskt samtal

  • Ord spelar roll. Vad du säger och skriver är viktigt. Vi alla kan bidra till ett mera öppet, generöst och respektfullt samtal genom att aktivt bidra till att skapa det.
  • Att delta i samhället, och debatten om samhället, på ett respektfullt sätt och att bidra till demokratin är något av det viktigaste vi alla kan göra.
  • Var nyfiken och lär dig mer om vårt framväxande digitaliserade samhälle. Det finns gott om aktörer som hjälper oss alla att bli mera kunniga – UR med deras radio och TV inom området, till kunskap hos Statens Medieråd, Internetstiftelsen och många andra kan hjälpa oss alla att förstå och bilda kunskap inom detta området.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Västra Götalandsregionen på Bokmässan i Göteborg

Under Bokmässan är VGR värd för temat Mötesplats Medievetenhet. Ett antal aktörer samlas på en gemensam yta för att under fyra dagar presentera över 50 programpunkter på MIK-temat. Dagarna innan är Västra Götalandsregionen värd för Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet tillsammans med Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet.

Mötesplats Med(ie)vetenhet ingår i Bokmässans entrébiljett och är öppen mellan 26-29 september.

Samtliga programpunkter hålls under torsdagen den 26 september i Sal F5. För att ta del av dem behöver du ha ett seminariepass.

Läs mer om VGR:s arbete med MIK: https://www.vgregion.se/mik

Kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” – https://demokratiskasamtalet.se/

Läs också: ”Ett bildat folk är demokratins immunförsvar”