Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Västra Götalandsregionens jurist Ingrid Floderus ska vara med och se över lagarna som styr vårdens hantering av personuppgifter. Foto: Marie Ullnert

Vårdens lagar ses över – ”handlar om de mest känsliga uppgifterna”

I framtiden ska patienter slippa upprepa sin sjukdomshistoria för varje ny vårdgivare. Det är ett exempel på fördelarna med VGR:s kommande patientjournalsystem Millennium. Men för att det ska vara fullt möjligt måste flera lagar ändras. Nu tar VGR:s jurist Ingrid Floderus tjänstledigt för att ta fram förslag på ny lagstiftning.

Ingrid Floderus
Ingrid Floderus

– Det känns roligt och ärofyllt. För mig som jurist är det en dröm att få vara med i lagstiftningsarbetet och det är inte ofta man som jurist känner att folk är så pepp på det man gör som här, säger Ingrid Floderus.

När Millenium införs byts fyrtio vårdsystem mot ett och som patient ska man i framtiden till exempel behöva slippa upprepa sin sjukdomshistoria för varje ny vårdgivare man möter och för vårdpersonalen ska det bli ett patientjournalprogram att hantera istället för flera. Information som idag överförs via papper och fax ska vara samlad i ett gemensamt IT-stöd.

Lagar behöver ändras

Men i dagsläget är det inte möjligt för regioner såsom VGR att dela patientdata så som man vill. Orsaken är lagarna som styr hur patientuppgifter får hanteras. Den personliga integriteten väger tungt och begränsar hur sjukhus, kommuner, privata vårdgivare och andra vårdinrättningar får dela patientinformation med varandra. Det är exempelvis därför en patient får återupprepa sin sjukdomshistoria gång efter annan.

Det har fått Vårdsverige, såväl politiker som jurister, att uppvakta regeringen. Regeringen lyssnade och tillsatte i somras en utredning för att se över personuppgiftshanteringen inom socialtjänsten och sjukvården. Arbetsdomstolens ordförande Sören Öman leder utredningen.

– En tanke är att det ska bli enklare med så kallad direktåtkomst, inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och mellan offentliga och privata utförare där, sa Sören Öman i samband med att utredningen presenterades.

”Handlar om de mest känsliga uppgifterna”

En av de jurister som ska vara med och skriva det som kallas utredningens slutbetänkande är Ingrid Floderus, regionjurist på Västra Götalandsregionen. Hon tar nu tjänstledigt för att jobba som utredningssekreterare. Det innebär att hon kommer att sitta och skriva fram de förslag på lagändringar som senast i maj 2021 ska hamna på regeringens bord.

– Utmaningen är avvägningen mellan å ena sidan den personliga integriteten och rätten till privatliv och å andra sidan vårdgivarens behov. Det är ju inte vilken information som helst, utan det handlar om de mest känsliga uppgifter som finns om en person, patientuppgifter. Det måste man ha respekt för, säger Ingrid Floderus.

– I andra vågskålen ligger det som vårdgivarna ser behov av och som regeringen fångat upp, att det är ändrade förutsättningar för att bedriva vård idag med fler aktörer i vårdkedjan. Till detta kommer digitaliseringen, som möjliggör nya lösningar inom vården. Vi får dessutom en allt äldre befolkning och många som har vårdbehov som behöver tillgodoses inte bara på sjukhusen utan av flera samhällsaktörer, fortsätter Ingrid.

Jobbar dagligen med personuppgiftsfrågor

Ingrid Floderus är bland annat dataskyddsombud och jobbar som jurist på Västra Götalandsregionen dagligen med frågor om hur patientuppgifter får behandlas inom VGR. Att hon dessutom är domarutbildad tror hon bidrar till att hon nu får chansen att arbeta med den nya lagstiftningen.

– Det är regeringen som är uppdragsgivare. Min roll är att vara med och skriva och ta fram ett slutligt förslag som blir så bra som möjligt för alla – både patienter och vårdgivare – utifrån regeringens direktiv.

31 maj 2021 ska uppdraget slutredovisas och lämnas över till regeringen. Därefter väntar remissrundor och politisk beredning innan eventuella lagändringar sker.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Utredningen ska bland annat se över möjligheterna

  • att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård,
  • till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan bl.a. vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder,
  • att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
  • att ge ombud åtkomst till patientjournal.

Läs även: Nytt vårdsystem ska ge patientarbete istället för pappersarbete