Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Utlåningen av e-böcker ökar. Foto: Pixabay

Digitala kulturvanor ökar i Västra Götaland

Västra Götalänningarna blir allt mer digitala i sina kulturvanor. Det märks bland annat på biblioteken där nedladdningen av e-böcker ökar och att allt fler föredrar flexibla studier istället för traditionella studiecirklar.

– Jag tycker är intressant att effekterna av digitaliseringen blir synliga. Användningen av traditionella medier på internet fortsätter att öka, som att läsa tidningen, att titta på TV att lyssna på radio. Användningen av sociala medier ökar också, framförallt bland äldre, säger Koen Braak, analytiker på Västra Götalandsregionen.

E-böcker ökar

På biblioteken märks digitaliseringens effekter när utlåning av böcker minskar, medan nedladdning av e-böcker ökar. De mest utlånade böckerna på biblioteken är barnböcker. År 2009 lånade varje barn i snitt 19 böcker, medan siffran för 2018 (den senaste) är 13 böcker per barn. Även barns besök på skolbion har minskat:

– Antalet besök på skolbion har halverats under de senaste tio åren. Förmodligen beror det på att skolorna har egen utrustning och tillgång till film online, säger Koen Braak.

Kulturvanorna såsom utlåning av böcker och biobesök sammanställs i den senaste versionen av Fakta Västra Götaland som Västra Götalandsregionen tar fram. Där finns också siffror om museum och scenkonst, föreningar och studieförbund.

Studieförbundens kulturprogram lockar fler

Cirka fyra miljoner besökare och deltagare tog del av studieförbundens olika kulturprogram i Västra Götaland 2018. Det är en ökning med 81 procent sen 2005.

– Det säger något om studieförbundens viktiga roll i den kulturella infrastrukturen, som mötesplats där man kan umgås och ta del av kulturaktiviteter, säger Koen Braak.

Antalet deltagare i studiecirklar hos studieförbunden minskar och kan bland annat förklaras med det ökande utbudet av information och kurser på webben. Däremot ökar annan folkbildningsverksamhet, i flexibla former, i större grupper eller i en kort intensiv tidsperiod.

– Det är enklare att hitta information eller gå på distanskurs på webben. Man behöver inte vara med i en studiecirkel längre för att få tillgång till kunskap och fakta, säger Koen Braak.

Medlemskap i föreningar minskar långsamt över tid, men fortfarande är nästan hälften av alla invånare med i en idrottsförening, miljöorganisation, politiskt parti, kulturförening, lokal samhällsförening eller invandrarförening.

Text: Kimberly Åkerström vgrfokus@vgregion.se


Snabbfakta:

57% av invånarna tar del av nyheter på internet dagligen

  • Västra Götalänningarna går på bio i genomsnitt 1,9 gånger per år
  • Fyra av tio invånare har varit på pop/rockkonsert under 2018
  • Museerna i Västra Götaland hade sammanlagt cirka 2,6 miljoner besökare år 2018
  • Vart sjunde skolbarn går i kulturskola
  • 12% av barn i årskurs fem läser aldrig böcker på fritiden

Om Fakta Västra Götaland

Fakta Västra Götaland innehåller fakta och statistik om Västra Götaland och dess invånare. Fakta Västra Götaland tas fram av Västra Götalandsregionen.

Läs mer om kulturvanorna via denna länk.

Läs även: Teaterföreställning kan snart styras digitalt