Västra Götalandsregionen har i nuläget bra möjligheter att hantera covid-19 och jobbar hårt för att säkra tillgång till personal, material och iva-platser även för framtiden. När VGR:s hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström ger en bild av det aktuella läget i Västra Götaland konstaterar hon bland annat att det är viktigt att rätt skyddsutrustning används vid rätt tillfälle.

Det är viktigt att rätt skyddsutrustning används vid rätt tillfälle säger Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström med anledning av de nya vårdhygienriktlinjer kring covid-19 som gått ut i veckan.

– Situationen i vården är att vi ser ett ökat inflöde av patienter som behöver sjukhusvård och en hel del som behöver intensivvård. Det pågår ett intensivt arbete, dels att ta hand om dom patienterna men också att förbereda sig för ett ökat antal sjuka vilket vi förväntar oss komma inom de närmsta veckorna, säger VGR:s hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Nya riktlinjer kring vårdhygien

– Det viktigaste från de nya vårdhygienriktlinjerna är att vi måste differentiera och bedöma risken i olika situationer. Jag tänker att vårdhygienriktlinjer gäller allt från hemtjänst, särskilt boende för äldre, primärvård, akutmottagningar, intensivvård och vi måste bedöma risken i de olika situationerna och olika ställen man jobbar.

– Det är olyckligt att det uppfattas som att vi vill sänka kraven, det vill vi inte. Vi vill se till att all personal är trygg med den skyddsutrustning som finns, att man har tillgång till den man behöver och vet hur man ska använda den. Men det finns olika situationer, till exempel på våra intensivvårdsavdelningar behöver man mycket mer skyddsutrustning än vad du kanske behöver när du sitter och pratar med en patient.

Riktlinjerna har skapat en hel del oro hos vårdpersonal, hur ser du på det?

– Jag tror man måste ta vårdpersonalens oro på största allvar. Det är dom som ska jobba i främsta linjen, men vi måste också förklara att de nya riktlinjerna är också för att säkra att man till exempel på en IVA, där det kan vara mycket skvätt och stänk, att man verkligen har tillgång till den utrustning man behöver, men att vi långsiktigt säkrar att materialförsörjningen räcket till hela vårdsystemet, i synnerhet till de mest riskutsatta.

Bemöter VGR oron på något särskilt sätt?

– Vi gör det genom att vi haft möten med centrala fackliga representanter, vi försöker gå ut med information och ha en dialog, vilket jag tror är viktigt i den här oron, vilket skydd behöver jag för att känna mig trygg?

Personal, material och iva-platser

– Tillgången på personal överhuvudtaget är god eftersom vi har dragit ner mycket på den planerade vården. Vi har gott om vårdplatser och det är inte hård belastning på vården förutom infektionskliniker och intensivvård. I övrigt är det rätt så lugnt, men det här är en tid då vi har tid att förbereda oss, att omskola personal, att få förbereda oss för ett ökat inflöde, just på infektion och intensivvården.

Hur ser materieltillgången ut?

– Materieltillgången är hyfsat god i nuläget och vi har några stora beställningar som ligger inne. Men vi är osäkra tills vi har fått hit dom till regionen. Med världsläget som är nu kan man inte vara säker på att lagda beställningar verkligen når vår region, därför jobbar vi intensivt med att ställa om och har kontakt med flera lokala industrier för att ställa om tillverkning, så att vi får en inhemsk produktion. Jag tror det är jätteviktigt för uthålligheten när hela världsmarknaden är eftersökt av så många olika länder. Jag tror vi ska fokusera på vad vi själva kan producera.

Hur är tillgången på iva-platser?

– Tillgången till iva-platser är i nuläget god. Vi har inte tagit i bruk vårt tält med 20 iva-platser, som står på Östra. Det finns också många planer kvar på sjukhuset för att öka antalet iva-platser inom befintliga byggnader. Jag bedömer att vi har en god framförhållning på iva-platser.

Vad är din bild av situationen på sjukhusen i VGR?

– Min bild är att vi har väldigt kompetent personal som gör sitt yttersta för att möta den här krisen tillsammans. Min bild är god, säger VGR:s hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även: