En kontorsbyggnad i Bryssel som tillhör EU
Västra Götaland får pengar från EU i form av olika sorters stöd. Exakt hur mycket är svårt att få fram, men det rör sig om minst 7,8 miljarder sedan 2007. Foto:Kenny Stolpe

Det är inte bara pengar i form av bidrag som går tillbaka till Västra Götaland. Allt går inte att mäta i kronor och ören. För en person som fått ett jobb att gå till för första gången i sitt liv handlar den största vinsten inte om pengar.

Hur mäter man vinsten av ett EU-projekt som syftar till att göra det lättare för människor med nedsatt arbetsförmåga att närma sig arbetsmarknaden? Eller vinsten för ett företag att ständigt befinna sig på en marknad med 500 miljoner invånare?

– Det är det stora perspektivet vi borde ha när vi ser på fördelarna med EU, säger Josef Gustafsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen (VGR).

Vad åstadkommer pengarna?

När Josef ska berätta om vilka fonder och program inom EU som kommer Västra Götalänningarna till del är inte pengarna det viktigaste utan vad de åstadkommer.  Från Socialfonden kommer en miljard kronor på sju år som ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och ökad sysselsättning.  Regionalfonden bidrar med 450 miljoner kronor på sju år och medverkar till att små och medelstora företag i Västra Götaland kan öka sina investeringar inom forskning och innovation. Dessutom kan de öka sin konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen.

Det finns också Interreg som är samarbeten över gränserna med till exempel Danmark, Norge, Tyskland och Belgien.

Socialfonden, Regionalfonden och Interreg är bara tre av många olika EU-program. Läs mer om andra program här

Minst 7,8 miljarder i EU-stöd

Det område som får mest EU-medel är forskning och innovation. Tillsammans med de program som beskrivs ovan har minst 7,8 miljarder kronor i form av EU-stöd hamnat i Västra Götaland sedan 2007. Det är svårt att få en exakt siffra eftersom EU-stödet är utspritt på många olika program varav en del också är internationella samarbeten. Det betalas också ut cirka två miljarder per år i jordbruksstöd och stöd till landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Så hjälper VGR till

– Anordnar informationsmöten som exempelvis mobiliseringsmöte digitalisering i Vänersborg.

– Bollar idéer och lotsar dig till rätt myndighet, till exempel Tillväxtverket.

Exempel på ett projekt inom Socialfonden

POINT (Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans). Underlättar övergång till arbete för kvinnor och män i Sjuhärad, som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR samt de åtta kommunerna i Sjuhärad medverkar och medfinansierar i samarbete med IF Elfsborg. POINT kommer att erbjuda både direkta insatser till deltagare samt arbeta aktivt med bred attitydpåverkan.


Fler artiklar om EU i VGRfokus

Så påverkar EU din vardag

EU-stöd jättebra hjälp men stressande

Visst kan vi påverka i EU

EU-toppmötet sätter Göteborg på kartan