Foto: Johner Bildbyrå

Om du klarar grundskolan med godkända betyg beror i stor utsträckning på var du bor. Det visar en ny studie från Västra Götalandsregionen (VGR).

Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna i Västra Götaland. Den nya studien visar att de stora skillnaderna inte enbart beror på elevernas migrationsbakgrund eller socioekonomiska status. Studien visar att det också har stor betydelse för skolresultaten till exempel hur näringslivet, den lokala arbetsmarknaden och åldersfördelningen i kommunen ser ut.

– Det här talar för att om man till exempel jobbar aktivt med att utveckla näringslivet och skapar fler jobb i en kommun kan det också få positiva effekter på skolresultaten, säger Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare i VGR.

Förvånad över sambanden

Göran Henriksson är själv förvånad över att sambanden är så starka.

– Den viktigaste slutsatsen är att fler aktörer än skolan har en viktig roll i att motverka skolmisslyckanden. Studien visar att det är ett mycket komplext problem, säger han.

Det är många faktorer som spelar in. Var man bor, kommer ifrån, sociala förhållanden, hälsa och så vidare. Men också kommunens förutsättningar att skapa en bra barnomsorg och skola.

Riktade insatser

– Man vill gärna hitta en orsak till problemet men så enkelt är det inte. Vissa saker beror på strukturer i samhället som det är svårt för en enskild kommun att påverka, säger Göran Henriksson.

Däremot kan kommunerna och VGR tillsammans göra riktade insatser för att stötta där det bäst behövs. Det kan till exempel vara näringslivsutveckling i syfte att skapa tillväxt och jobb. Eller det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där man nu bland annat satsar på utökade hembesök som extra stöd till familjer med nyfödda.

– Det är få frågor som är så viktiga för både individen och samhället som att våra unga klarar skolan. Därför behövs en samsyn kring hur sambanden ser ut och vilka insatser som vi kan göra tillsammans och på olika nivåer. Jag hoppas att den här rapporten kan vara ett bra kunskapsunderlag för att bygga samarbeten, säger Göran Henriksson.

Länk till rapporten

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

Efterlängtad satsning på nyfödda

Tobias (23: väldigt roligt att bli pappa


Fakta:

Kraftsamling fullföljda studier är namnet på det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg.